EU:n ulkorajoille 10 000 rajavartijaa 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Mepit hyväksyivät 17. huhtikuuta aloitteen perustaa Euroopan raja- ja merivartiostolle 10 000 rajavartijan pysyvät joukot vuoteen 2027 mennessä.

EU:n ulkorajoille on saapunut viime vuosina ennennäkemättömän paljon siirtolaisia ja pakolaisia, jotka haluavat päästä unionin alueelle.

Huhtikuussa parlamentin täysistunto hyväksyi rajavalvonnan vahvistamista koskevan uudistuksen, jonka myötä Euroopan raja- ja merivartiovirastolle (Frontexille) perustetaan 10 000 rajavartijan pysyvät joukot vuoteen 2027 mennessä. Lisäksi tehostetaan niiden henkilöiden palautuksia, joilla ei ole lupaa oleskella EU-alueella.

Pysyvät joukot koostuvat Frontexin omasta sekä jäsenmaiden lähettämästä henkilöstöstä.

”Meidän on oltava oikeudenmukaisia niille, jotka tarvitsevat suojelua, ankaria niille, jotka käyttävät heikompiaan hyväkseen, ja tiukkoja niille, jotka pyrkivät rikkomaan sääntöjä,” sanoi Roberta Metsola (EPP, Malta), joka luotsaa esitystä parlamentissa.

Frontexin pysyvien joukkojen käyttöönotto 2021–2027  

Muutoksilla pyritään valvomaan tehokkaammin muuttoliikettä sekä varmistamaan ulkorajojen ja EU:n sisäinen turvallisuus. EU-rajavartijat voivat jäsenmaan pyynnöstä hoitaa rajavalvontaa, valvoa siirtolaisia sekä torjua rajat ylittävää rikollisuutta. Hätätilanteessa EU-maat voivat pyytää Frontexin nopean toiminnan joukkoja avukseen.

Parlamentin ja neuvoston hyväksyttyä uudet säännöt ne astuvat voimaan 20 päivän kuluessa julkaisusta EU:n virallisessa lehdessä. Pysyvät joukot on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2021.