Terroristinen sisältö poistettava verkosta tunnin sisällä ilmoituksesta 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Parlamentti hyväksyi uudet säännöt, jotka velvoittavat verkkoalustat poistamaan terroristisen sisällön sivuiltaan tunnin sisällä pyynnöstä.

Jatkossa terroristinen sisältö tulee poistaa tunnin sisällä ilmoituksesta. Kuva: Grzegorz Walczak / Unsplash  

Parlamentti hyväksyi 28. huhtikuuta uudet säännöt, joilla halutaan torjua terroristisen sisällön leviämistä verkossa.

Parlamentin prioriteetit

Parlamentti haluaa nettialustojen poistavan terroristisen sisällön verkosta tunnin sisällä siitä, kun ne ovat saaneet pyynnön kansallisilta viranomaisilta. Tavoitteena on ehkäistä radikalisoitumista netissä. Terroristinen sisältö on haitallisimmillaan ensimmäisinä tunteina verkkoon lataamisen jälkeen, koska se leviää niin nopeasti.

Yritykset, jotka toistuvasti laiminlyövät velvollisuutensa noudattaa lakia, voivat joutua maksamaan sakkoja, jotka vastaavat jopa neljää prosenttia niiden vuotuisesta liikevaihdosta.

Turvallisuuden lisäämisen lisäksi mepit ovat huolissaan sananvapauden ja lehdistönvapauden takaamisesta. Mepit painottivat, ettei terrorismia käsittelevää journalistista, taiteellista sekä tutkimus- ja koulutussisältöä tulkita terroristiseksi sisällöksi. Kärkevien tai poleemisten mielipiteiden ilmaisemista ei myöskään tule laskea terroristiseksi sisällöksi.

Verkon ylläpitopalveluiden tulisi jatkossa järjestää käyttäjäystävällinen menettely ongelmista ilmoittamiseen, ja ilmoitukset tulisi käsitellä nopeasti ja läpinäkyvästi.

Mepit myös vaativat, että käyttäjien tuottamaa sisältöä sisältävät verkkopalvelut, kuten Facebook tai YouTube, eivät joutuisi aktiivisesti etsimään ja tunnistamaan terroristista sisältöä. Alustat ovat jo sanoneet, että tällainen vaatimus olisi liian raskas toteuttaa niille. Sisällön valvominen ja rikollisen toiminnan aktiivinen etsiminen tulisi jäädä kansallisten viranomaisten vastuulle.

Parlamentti ei myöskään kannata pakollisia filttereitä tai muita automatisoituja työkaluja, sillä ne saattaisivat johtaa täysin harmittomankin sisällön luokittelemiseen terroristiseksi.

Käytännön toteutus

EU-maiden tulee nimittää valvova viranomainen ja ilmoittaa siitä komissiolle, joka julkaisee listan kaikkien jäsenmaiden viranomaisista.

Kun kansalliset viranomaiset ilmoittavat terroristisesta sisällöstä, verkkoalustalle lähtee pyyntö poistaa kyseinen sisältö tunnin kuluessa tai estää pääsy sisältöön EU-alueella.

Helpottaakseen tehtävää pienemmille verkkoalustoille mepit ehdottivat etukäteisvaroituksia: yritykseen, joka ei ole aiemmin saanut poistopyyntöä, oltaisiin yhteydessä 12 tuntia ennen ensimmäistä pyyntöä poistaa sisältöä palvelusta ja heille annettaisiin tietoa menettelytavoista ja määräajoista.

Tausta

Komissio ehdotti asetusta alun perin syyskuussa 2018 EU-maiden johtajien pyydettyä sitä kesäkuussa. Parlamentti ja neuvosto pääsivät asiasta poliittiseen yhteisymmärrykseen joulukuussa 2020, ja kansalaisvapauksien valiokunta tuki aloitetta tammikuussa 2021.


Lue lisää terrorismista EU:ssa