Schengen-rajojen avaaminen koronaviruksen jälkeen - mitä EU voi tehdä? 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

EU-maat alkavat vähentää koronaviruksen vuoksi asetettuja rajatarkastuksia. Parlamentti haluaa koordinoituja toimia Schengen-alueen toiminnan palauttamiseksi.

Rajatarkastus Ranskan ja Espanjan rajalla ©REUTERS/NACHO DOCE/AdobeStock  

Vapaa matkustaminen EU:n sisällä on taas mahdollista, kun kolme kuukautta sitten koronaviruksen leviämisen estämiseksi asetetut rajoitukset on poistettu suurimmalta osalta sisärajoja. Epidemiatilanne EU:ssa on parantunut ja kesälomakauden alkaessa monet maat sallivat vähitellen vapaan liikkuvuuden.

Mepit vaativat, että vapaan liikkuvuuden Schengen-alue palaa normaaliin toimintaansa mahdollisimman pian, erityisesti sen vuoksi, että ihmisten, tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus auttaa myös talouden uudelleenkäynnistämisessä.

Parlamentin täysistunto hyväksyi 19. kesäkuuta päätöslauselman, jossa mepit ilmaisivat huolensa yhä voimassa olevista sisärajatarkastuksista. Meppien mukaan rajojen avaamisen yhteydessä on noudatettava syrjimättömyysperiaatetta.

Schengen-alue karanteenissa

”Jäsenmaat toimivat yksin, ja nyt on EU:n korkea aika tehdä jotain ennen kuin Schengen-alueen toimintaa vahingoitetaan peruuttamattomasti”, painotti Tanja Fajon, kansalaisvapauksista ja oikeus- ja sisäasioista vastaavan valiokunnan Schengen-työryhmän puheenjohtaja. ”Komission on otettava johtorooli vapaan liikkuvuuden palauttamisessa. Ensimmäisenä tulee keskittyä keskeisiin ryhmiin, kuten rajojen yli työssä käyviin. Euroopan tason koordinaatio on keskeisessä asemassa tässä.”

Nykyisten Schengen-sääntöjen mukaan jäsenmaat voivat asettaa määritellyksi ajaksi rajatarkastuksia sisärajoille, jos on syytä epäillä vakavaa uhkaa yleiselle järjestykselle tai sisäiselle turvallisuudelle. Niiden tulee tiedottaa rajatarkastuksista Euroopan komissiolle ja parlamentille. Komissio pitää parhaillaan kirjaa kansallisista koronavirukseen liittyvistä rajoitustoimista maittain.

Rajojen avaaminen - EU:n ohjeet

Euroopan komissio julkaisi 13. toukokuuta joukon ehdotuksia turvallisen matkustamisen mahdollistamiseksi EU:ssa. Se ehdotti, että EU:n ja Schengenin jäsenmaat avaisivat vähitellen sisärajojaan. Painopiste on yhteisessä toimien koordinoimisessa, kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kieltämisessä sekä Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen antamien terveyteen liittyvien ohjeiden ja kriteereiden noudattamisessa.

EU:n sisäministerit vahvistivat 5. kesäkuuta, että useimmat jäsenmaat purkavat 15. kesäkuuta mennessä sisärajojensa valvonnan ja siihen liittyvät matkustusrajoitukset, ja joidenkin on määrä tehdä se kuun loppuun mennessä. Ministerit olivat yhtä mieltä siitä, että koordinointia jatketaan tiiviisti, komission valvonnassa. Ennen sisärajojen avaamista komissio antoi lisäohjeita rajojen avaamiseen EU:n ulkopuolisten maiden kanssa 1. heinäkuuta alkaen.

Katso ajantasaiset matkustustiedot EU-maihin Re-open EU -sivustolta.

Pandemian alusta asti Euroopan komissio on antanut yhteisiä ohjeita varmistaakseen, että keskeisten alojen työntekijät sekä tärkeät tavarat ja palvelut pääsevät liikkumaan sisämarkkinoilla. Komissio on myös auttanut lähes 600 000 eurooppalaisen kotiuttamisessa maailmalta ja ehdottanut muiden kuin EU-kansalaisten matkustamisen rajoittamista alueelle kesäkuun loppuun asti.

Lue lisää EU:n toimista koronavirusta vastaan

Katso EU:n kaikki koronavirustoimet aikajanalta

Parlamentin kanta

Mepit vaativat vapaan liikkuvuuden palauttamista ihmisille, tavaroille ja palveluille Schengen-alueella. He haluavat vahvempaa EU-tason yhteistyötä, jotta voidaan varmistaa, ettei ketään EU-kansalaista syrjitä.

Kansalaisvapauksien ja oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan keskustelussa Schengenin tilanteesta 12. toukokuuta Tanja Fajon (S&D, Slovenia) muistutti vuoden 2015 maahanmuuttokriisin aikaan suljetuista sisärajoista. Jotkin maat jatkoivat sisärajatarkastuksia vuosia, mihin parlamentti ei nähnyt perusteita. ”Jos emme saa Schengen-aluetta takaisin käyttöön, vaarannamme todella eurooppalaisen hankkeen”, Fajon sanoi. Mepit haluavat varmistaa, että jatkossa sisärajatarkastukset ovat todella käytössä vain ääritilanteissa ja vain rajoitetun ajan.

Lue lisää siitä, miten parlamentti vahvistaa Schengen-aluetta ja parantaa rajaturvallisuutta

Schengen-alueeseen kuuluu 26 maata 
  • 22 EU-maata: Alankomaat, Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro 
  • 4 EU:n ulkopuolista maata: Islanti, Norja, Sveitsi ja Liechteinstein 
Schengen-alueen jäsenmaat ovat poistaneet rajatarkastukset sisärajoiltaan