Ympäristövaliokunta: Jäsenvaltiot päättäkööt geenimuunnellusta ruoasta 

 
 

Parlamentissa keskustellaan tällä viikolla useista ruoan laatuun liittyvistä lakialoitteista. Tiistaina ympäristövaliokunnan mepit hyväksyivät mietinnön, joka antaisi jäsenvaltioille vallan kieltää tai rajoittaa muuntogeenisten kasvien viljelyä. Rajoitukset voitaisiin tehdä ympäristöperustein. "Tämä ehdotus antaa valtioille selkeän laillisen pohjan toimia", mietinnön valmistellut ranskalainen liberaalidemokraatti Corinne Lepage sanoi.

"Haluamme antaa jäsenvaltioille lisää valtaa. Yritimme löytää tasapainon eri osapuolten huolien ja toiveiden välillä. Mutta mielestämme arviointia tarvitaan myös EU-tasolla", Corinne Lepage kertoi äänestyksen jälkeen.


"Äänestystulos on selkeä signaali neuvostolle ja komissiolle siitä, että yhteiseurooppalainen lupamenettely tulee säilyttää, mutta jäsenvaltioiden tulee saada oikeus maataloudellisten, ympäristönsuojelullisten ja sosioekonomisten vaikutusten nojalla kieltää tai rajoittaa geenimuunneltujen tuotteiden viljely alueellaan", Lepage täsmensi.


Koko parlamentin on määrä äänestää mietinnöstä kesäkuun täysistunnossa.


Suojaa WTO:n mahdollisia toimia vastaan


EU-maa saisi valiokunnan mukaan kieltää tai rajoittaa geenimuunneltuja tuotteita alueellaan esimerkiksi tuholaismyrkkyvastustuskyvyn, joidenkin ei-luonnonvaraisten kasvilajien leviämisen tai luonnon monimuotoisuudelle aiheutuvan uhan nojalla. Terveyssyitä ei voisi käyttää perusteena rajoituksille.


Ympäristövaliokunnan mukaan mietintö takaa jäsenvaltioille suojaa, jos Maailman kauppajärjestö WTO päättää ryhtyä toimiin rajoituksia vastaan. Komission ja Euroopan elintarvikeviraston yhdessä tekemään gm-lupamenettelyyn laki ei puuttuisi. Lupamenettely säilyisi EU-tasolla ja täydentäisi jäsenvaltioiden tekemiä päätöksiä.


Muut viikon ruokalistalla olevat asiat


Tuotemerkinnät. Ympäristövaliokunta keskusteli tiistaina muutoksista elintarviketuotteiden merkintöihin. Mepit ovat edelleen erimielisiä esimerkiksi siitä, pitääkö transrasvoista mainita tuoteselosteessa, ja pitääkö alkuperämaamerkintää tarkentaa.


Laatukysymykset. Uusista laatusäännöistä keskusteltiin maatalousvaliokunnassa maanantaina. EU haluaa selkeyttää maataloustuotteiden laatujärjestelmää, valmistuspaikan merkintää ja yleisiä ohjeita. Valiokunta ehdottaa pakollista merkintää tuotantopaikasta ja helpottaisi nimi- ja alkuperäsuojattujen tuotteiden (esim. feta tai kalakukko) markkinointia.


Uuselintarvikkeet. Parlamentti ja neuvosto eivät ole päässeet sopuun klooniruoasta. Parlamentti haluaa kieltää ruoantuotannon sekä kloonatuista eläimistä että niiden jälkeläisistä, neuvosto taas sallisi jälkeläisten käytön tuotannossa. Parlamentin neuvottelijoiden odotetaan ottavan kantaa asiaan toukokuun täysistunnossa.

Eurooppa ei luota gm-ruokaan 
  • EU:n alueella sallitut gm-tuotteet ovat peruna, rapsi, soija, sokerijuurikas, puuvilla, maissi, hiivakannat ja bakteeriproteiinit. 
  • Itävallassa, Kreikassa, Luxemburgissa, Ranskassa, Saksassa ja Unkarissa on kieltoja gm-tuotteille. 
  • Lokakuun Eurobarometrin mukaan gm-ruoka huolestuttaa 61% eurooppalaisista. 21% oli sitä mieltä, että gm-ruoka on turvallista. 
  • Suosituimpia gm-tuotteet ovat Yhdysvalloissa: 93% tuotetusta soijasta ja 86% maissista on tilastojen mukaan siellä geenimuunneltua.