EU auttaa työttömäksi jääneitä löytämään uutta työtä 

 
 

Autonvalmistus, tekstiiliteollisuus ja tietotekniikkasektori ovat kokeneet kovia Euroopassa kriisin ja maailmankaupan muutosten vuoksi, mutta ne eivät ole ainoita. EU:n globalisaatiorahasto (EGF) auttaa työnsä menettäneitä sopeutumaan muutoksiin. Tällä viikolla Euroopan parlamentti hyväksyi rahoituksen yhteensä 8 000 ihmisen auttamiseksi takaisin työmarkkinoille seitsemässä eri maassa.

Päätöksellä tuettiin työntekijöitä Irlannissa, Ranskassa, Alankomaissa, Ruotsissa, Espanjassa, Saksassa ja Tanskassa. Tuen kohteena olevat sektorit ovat autonvalmistus, laivanrakennus, rakennusteollisuus ja lääketeollisuus.


Kuinka globalisaatiorahasto toimii?


Se tarjoaa kertaluontoista yksilöllistä tukea työntekijöille, jotka ovat jääneet työttömäksi globalisaation tai meneillään olevan kriisin vuoksi. Siitä voi saada apua työn hakuun, koulutukseen tai itsensä työllistämiseen. Sillä ei kuitenkaan rahoiteta työttömyysturvaa tai eläkettä.


Rahastolla on mahdollisuus myöntää vuosittain yhteensä 500 miljoonaa euroa. Rahoituksesta kiinnostuneiden jäsenvaltioiden täytyy hakiessaan rahaa esittää toimintasuunnitelma rahojen käytölle ja antaa itse osarahoitusta. Viime vuonna rahoitusta myönnettiin yli 21 000 työntekijän auttamiseen.