Antonyia Parvanova: "Lähes puolet Euroopan naisista kokenut väkivaltaa" 

 
 
Haastateltavana Antonyia Parvanova  

Lähes puolet eurooppalaisista naisista on kokenut väkivaltaa elämänsä aikana. Järkyttävät luvut eivät paljasta pelkästään yksilöiden ja perheiden kokemaa tuskaa, vaan myös vakavat taloudelliset seuraamukset Euroopalle - naisiin kohdistuva väkivalta maksaa vuosittain jopa 228 miljardia euroa. Euroopan parlamentti on vaatinut kansainvälisen naistenpäivän alla yhteistä EU-strategiaa naisiin kohdistuvan väkivallan estämiseksi. Antonyia Parvanova, joka laatii mietintöä aiheesta, kertoi meille lisää.

On helppo ajatella, että naisiin kohdistuva väkivalta tapahtuu toisessa maassa, jossain muualla. Kuinka yleistä se on Euroopassa?


Parvanova:  Useiden tutkimusten mukaan Euroopassa on vakava naisiin kohdistuva väkivaltaongelma. Perusoikeusviraston tutkimus osoittaa, että 20-25 % naisista on kokenut fyysistä väkivaltaa, noin 10 % seksuaalista väkivaltaa, joka päivä kuolee seitsemän naista väkivallan seurauksena ja lähes puolet Euroopan naisista on jossain vaiheessa elämästään kokenut väkivaltaa.


Naisiin kohdistuva väkivalta vaikuttaa perhe-elämän lisäksi myös muuhun yhteiskuntaan. Mitä seurauksia sillä on?


Parvanova: Naisiin kohdistuva väkivalta on este naisille osallistua taloudelliseen, sosiaaliseen, poliittiseen ja kulttuurilliseen elämään ja se vaikuttaa myös maiden talouteen, sillä se maksaa EU:n alueella vuosittain 228 miljoonaa euroa.


Aiheesta ei ole kattavaa EU-strategiaa. Mitä pitää muuttaa?


Parvanova: Olemme odottaneet strategiaa ja sitä, että komissio kehottaisi jäsenmaita ratifioimaan Euroopan neuvoston Istanbulissa solmitun yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan estämisestä, mutta näin ei ole tapahtunut. Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta pyytää nyt komissiota laatimaan strategian ja lainsäädäntöehdotuksen naisiin kohdistuvan väkivallan estämisestä sekä vertailukelpoisen datan keräämisestä. Se on vahvin askel, jonka parlamentti voi juridisesti ottaa.


Haluamme myös, että vuosi 2016 julistetaan naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamisen EU-teemavuodeksi.