Virallisten asiakirjojen tunnustamisesta toisessa EU-maassa helpompaa 

 
 
Muuttaessa toiseen EU-maahan virallisten asiakirjojen tunnustaminen saattaa viedä aikaa ja rahaa, ja parlamentti haluaa parantaa tilannetta. Haastattelussa Mady Delvaux.  

Vapaa liikkuminen antaa ihmisille mahdollisuuden elää, työskennellä tai aloittaa yrityksen toisessa EU-maassa, mutta usein muualle muuttava kohtaa hallinnollisia esteitä. Virallisen asiakirjojen tunnustaminen toisessa EU-maassa saattaa viedä paljon aikaa ja olla kallista. Parlamentin oikeudellisten asioiden valiokunta hyväksyi torstaina 12.11.2015 neuvoston kanssa saavutetun sovun, jonka tavoitteena on yksinkertaistaa menettelyitä.

Parlamentin mietinnön laatija Mady Delvaux (S&D, Luxemburg) kertoi lisää aiheesta. Sekä neuvoston ja parlamentin täysistunnon täytyy vielä hyväksyä uudet säännöt.


Miten EU-kansalaiset ja yritykset hyötyvät uusista säännöistä?


Delvaux: Toiseen jäsenmaahan muuttavan EU-kansalaisen ei tarvitse enää toimittaa  apostille-todistusta tässä asetuksessa mainittuihin asiakirjoihin. Komissiolta on luvassa kahden vuoden sisällä raportti tämän asetuksen yritysulottuvuudesta.


Hyväksytäänkö asiakirjat ilman virallisuuden todistavaa leimaa?


Delvaux: Vain tässä asetuksessa mainitut asiakirjat, kuten avioliitto-, syntymä- ja kuolintodistus, kotipaikkatodistus, todistus äänioikeudesta ja rikosrekisteriote, on vapautettu tästä määräyksestä. Tulevaisuudessa tätä saatetaan soveltaa laajemmin esimerkiksi yritystoimintaan, koulutukseen ja vammaisuuteen liittyviin asiakirjoihin.


Jos viranomaiset pyytävät kansalaista toimittamaan oikeaksi todistetun käännöksen asiakirjasta, kuka maksaa käännöskustannukset?


Delvaux: Asetuksella luodaan monikielisiä standardilomakkeita, mikä helpottaa asiakirjojen kääntämistä. Näillä lomakkeilla, joissa on oltava liitteenä virallinen asiakirja, oleville todistuksille ei vaadita enää käännöstä. Lomakkeen hinta ei saa ylittää sen valmistuskustannusta tai liitteenä olevan asiakirjan kustannusta, riippuen siitä, kumpi kustannus on alhaisempi.


Hyväksytäänkö kopio syntymätodistuksesta ilman käännöstä? Miten viranomaiset voivat varmistaa, että kopio on aito?


Delvaux: Pelkkää kopiota ei hyväksytä, sen täytyy olla viralliseksi todistettu kopio. Mutta kansalainen voi pyytää monikielistä standardilomaketta, joka liitetään todistukseen. Siten ei tarvita apostille-todistusta eikä virallista käännöstä. Jos kohdemaan viranomaiset epäilevät asiakirjan aitoutta, he voivat tarkistaa sen sisämarkkinoiden tietojärjestelmän kautta.


Mitä tapahtuu, jos pariskunta on rekisteröidyssä parisuhteessa ja muuttaa maahan, jossa vastaavaa rekisteröintiä ei ole mahdollista tehdä? Tunnustetaanko heidän asiakirjansa silti virallisena asiakirjana?


Delvaux: Asetuksella pyritään vahvistamaan asiakirjan aitous, mutta sillä ei puututa sisältökysymyksiin. Jos samaa sukupuolta oleva pariskunta, joka on rekisteröidyssä parisuhteessa, muuttaa toiseen jäsenmaahan, jossa vastaavaa lainsäädäntöä parisuhteen virallistamisesta ei ole, he pystyvät todistamaan asiakirjalla siviilisäätynsä, mutta he eivät voi saada oikeuksia, joita jäsenmaa ei tunnusta.


Jos henkilö haluaa hakea yliopistoon toisessa jäsenmaassa, hyväksytäänkö heidän koulutodistuksensa sellaisenaan?


Delvaux: Tämä oli tärkeä kysymys Euroopan parlamentille, mutta neuvosto ei ollut samaa mieltä asiasta. Komissio arvioi myöhemmin, tarvitseeko asetuksen kattavuutta laajentaa koskemaan tällaisia asiakirjoja.


Mikä parlamentin kanta oli neuvoston kanssa käydyissä neuvotteluissa? Mitkä olivat parlamentille tärkeät kysymykset?


Delvaux: Puolustimme vahvasti kansalaisten oikeuksia rajaamalla käännösapuun liittyviä kustannuksia ja luomalla velvollisuuden antaa tietoa. Ne asiat, joita ei voitu tässä vaiheessa ottaa mukaan asetukseen, ovat mukana vahvassa uudelleenarviointilausekkeessa. Tämä asetus on ensimmäinen askel pitemmässä prosessissa, jossa lopullisena tavoitteena on saada yhteiset viralliset asiakirjat EU:n alueelle.