Pakolaiset ja muuttoliike Euroopassa: tietoja ja tilastoja 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Koronaviruspandemia on vaikuttanut Euroopan muuttoliikkeeseen ennennäkemättömällä tavalla.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi asetetut liikkumisrajoitukset ovat vähentäneet muuttoliikettä Euroopassa. Maat ovat sulkeneet rajojaan sekä vähentäneet vastaanotettavien pakolaisten määrää. Sekä laillinen että laiton maahanmuutto on vähentynyt pandemian aikana.

Yli miljoonan turvapaikanhakijan ja siirtolaisen saapuminen Eurooppaan vuonna 2015 paljasti kuitenkin vakavia ongelmia EU:n turvapaikkajärjestelmässä. Parlamentti on ehdottanut toimia reilumman ja tehokkaamman eurooppalaisen turvapaikkapolitiikan kehittämiseksi.

Käymme artikkelissamme läpi olennaiset tiedot Eurooppaan kohdistuvasta muuttoliikkeestä: keitä muuttajat ovat, mitä EU tekee saadakseen otteen tilanteesta ja mitä taloudellisia seurauksia tästä kaikesta on ollut.

Määritelmät: Kuka on pakolainen? Kuka on turvapaikanhakija?

Turvapaikanhakijat ovat henkilöitä, jotka esittävät virallisen turvapaikkapyynnön toisessa maassa, sillä he pelkäävät olevansa hengenvaarassa kotimaassaan.

Pakolaiset ovat henkilöitä, joilla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainon kohteeksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, poliittisen mielipiteen tai tiettyyn yhteiskuntaryhmään kuulumisen vuoksi, ja jotka on hyväksytty ja tunnustettu tällaisiksi henkilöiksi heidät vastaanottavassa maassa. EU:ssa on pakolaisen aseman määrittelyä koskevassa direktiivissä vahvistettu kansainvälistä suojelua koskevat suuntaviivat sitä tarvitseville.

Nykyisten sääntöjen mukaan kolmannen maan kansalaisten on haettava suojelua ensimmäisestä EU-maasta, johon he saapuvat. Hakemuksen jättäminen tarkoittaa, että heistä tulee turvapaikanhakijoita. He saavat pakolaisaseman tai muunlaista kansainvälistä suojelua vasta, kun kansalliset viranomaiset ovat tehneet asiasta myönteisen päätöksen.

Lue lisää maahanmuuton juurisyistä.

Turvapaikkapäätökset EU:ssa

Vuonna 2020 EU:ssa jätettiin 471 300 turvapaikkahakemusta. Tämä on 32,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Vuonna 2018 hakemuksia tehtiin 634 700 kappaletta. Vuosina 2016 ja 2015 hakemuksia tehtiin peräti yli miljoona kappaletta.

Vuonna 2020 ensimmäistä kertaa turvapaikkaa hakevien määrä laski 34 % edelliseen vuoteen verraten. Poikkeuksen muodosti Itävalta, jossa määrä nousi 17,5 prosentilla. Lasku oli erityisen voimakasta Ranskassa ja Saksassa. Saksa pysyi kuitenkin Euroopan vilkkaimpana kohdemaana: maassa jätettiin 24,6 % kaikista EU:n ensimmäisistä hakemuksista (102 500 hakemusta). Seuraavaksi eniten hakemuksia jätettiin Espanjassa (86 400 hakemusta), Ranskassa (81 800 hakemusta), Kreikassa (37 900) ja Italiassa (21 200 hakemusta).

Syyrialaiset olivat vuonna 2020 edelleen EU:n suurin turvapaikanhakijaryhmä (15,2 %). Ensimmäistä kertaa paikkaa hakeneita saapui eniten Afganistanista (10,6 %), Venezuelasta (7,3 %) ja Kolumbiasta (7 %).

Hakemusten määrän laskua tapahtui eniten Albaniasta (-70,8 %), Georgiasta (-65,6 %) ja Iranista (62,3 %).

Yli kolme neljäsosaa (78,7 %) EU:ssa vuonna 2020 ensimmäistä kertaa turvapaikkaa hakeneista oli alle 35-vuotiaita, ja 13 600 hakemusta tuli ilman huoltajaa liikkuvilta alaikäisiltä.

Laittomia rajanylityksiä vähiten kahdeksaan vuoteen

Eurooppalainen raja- ja merivartiosto kerää tietoja kansallisten viranomaisten EU:n ulkorajoilla rekisteröimistä laittomista ylityksistä. Vuosina 2015 ja 2016 havaittiin yli 2,3 miljoonaa laitonta ylitystä.

Vuonna 2020 EU:n ulkorajoilla havaittiin noin 124 000 laitonta ylitystä. Tämä on 13 % vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2019. Suurimmat tulijaryhmät olivat Syyriasta, Marokosta, Tunisiasta ja Algeriasta.

Vuoden 2021 ensimmäisten viiden kuukauden aikana laittomia rajanylityksiä tapahtui EU:n ulkorajoilla noin 47 100. Määrä on 47 % suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2020.

Välimeren ylittäminen on edelleen vaarallista. Vuonna 2020 1 754 henkilön ilmoitettiin kuolleen tai kadonneen, kun vastaava luku vuonna 2019 oli 2 095 henkilöä. Sääntöjenvastainen maahantulo keskisen Välimeren kautta (Italiaan ja Maltaan) lähes kolminkertaistui vuoteen 2019 verrattuna. Vuonna 2020 tällaisia tulijoita oli yli 35 600, kun vuonna 2019 heitä oli lähes 11 500. Suurin osa saapui Lampedusalle.

Kanariansaarille saapui ennätysmäärä tulijoita vuonna 2020, mikä johtui pääasiassa vuoden neljän viimeisen kuukauden huomattavasta kasvusta. Länsi-Afrikan muuttoreitillä havaittiin yhteensä yli 22 600 laitonta rajanylitystä, mikä on kahdeksan kertaa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Monet uusista tulijoista ovat lähteneet maista, jotka kärsivät pikemminkin talouden laskusuhdanteesta kuin konflikteista. Tätä kehitystä voimistaa todennäköisesti myös maastamuuttajien rahalähetysten väheneminen. Siihen saakka, kunnes pandemia saadaan hallintaan ja talous elpymään, huonot mahdollisuudet työllistyä ja saada sairaanhoitoa lähtömaissa työntävät edelleen ihmisiä pyrkimään kohti EU:ta.

Mitä mieltä eurooppalaiset ovat?

Muuttoliike on ollut yksi EU:n prioriteeteista jo vuosia. Muuttoliikkeen hallinnoimiseksi ja turvapaikkajärjestelmän parantamiseksi on ryhdytty useisiin toimenpiteisiin.

Vaikka kesäkuussa 2019 julkaistun Eurobarometrin mukaan muuttoliike oli viidenneksi merkittävin asia, joka vaikutti eurooppalaisten äänestyspäätökseen toukokuun 2019 EU-vaaleissa, tuoreimmassa Parlemeter 2020 -mielipidemittauksessa muuttoliikkeen merkitys oli laskenut. Lähes puolet vastaajista (47 %) pitää aihetta suurimpana erimielisyyksien aiheuttajana EU:n ja jäsemaiden välillä.

Euroopan unioni on lisännyt merkittävästi rahoitusta muuttoliikkeen, turvapaikkajärjestelmän ja integraation hallinnointiin vuonna 2015 lisääntyneen turvapaikanhakijoiden määrän vuoksi. EU:n vuosien 2021-2027 pitkän aikavälin budjetista 22,7 miljardia euroa on osoitettu muuttoliikenteen hallintaan ja rajatarkkailuun, kun vuosina 2014-2020 vastaava summa oli 10 miljardia euroa.

Lue lisää EU:n toimista muuttoliikenteen hallitsemiseksi.

Pakolaiset maailmassa

82 miljoonaa ihmistä pakenee maailmanlaajuisesti vainoa, sotaa ja väkivaltaisuuksia. Luku vastaa lähes koko Saksan väkilukua. Pakolaisista noin 42 % on lapsia.

Eniten pakolaisia on tällä hetkellä Turkissa, Kolumbiassa, Pakistanissa, Ugandassa ja Saksassa. Maailman pakolaisista vain 14 % on kehittyneissä maissa.

Katso vuoden 2020 Eurostat-tilastot turvapaikkahakemusten määrästä Euroopassa sekä YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n luvut pakolaisten määrästä Euroopassa infografiikasta.

Lue lisää maahanmuuton syistä.