Lisää naisia ICT-alalle 

 
 

Naisten osuuden lisääminen tieto- ja viestintätekniikan alalla voisi parantaa sukupuolten välistä palkkatasa-arvoa.

Naiset digitaalisessa maailmassa  

Naiset ovat yhä aliedustettuina tieto- ja viestintätekniikka-alalla (ICT), eikä tyttöjä hakeudu alan opintoihin yhtä usein kuin poikia. Kuitenkin ICT-alalla olisi naisille tarjolla ura- ja vaikuttamismahdollisuuksia.

ICT on kasvava ala, joka luo vuosittain 120 000 uutta työpaikkaa ja edusti 4,2 % EU:n bruttokansantuotteesta vuonna 2014. Vuoteen 2020 mennessä EU:ssa on pulaa 900 000 koulutetusta tieto- ja viestintätekniikka-alan työntekijästä.  Digitaalinen sektori tarjoaa korkeaa koulutusta vaativia, hyväpalkkaisia tehtäviä, ja naisten osuutta lisäämällä voitaisiinkin edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa työmarkkinoilla sekä pienentää palkkaeroja.

Kuitenkin vuonna 2015 EU:n yhteensä 1,4 miljoonasta ICT-alan opiskelijasta vain 17,4 % oli tyttöjä. Lisäksi alan melkein 8,2 miljoonasta asiantuntijasta vuonna 2016 vain 16,7 % oli naisia. Johtotehtävissä naisia oli 19 % ICT-alalla, kun muilla toimialoilla yhteensä vastaava luku oli 45 %.

Lue parlamentin toimista sukupuolten välisen tasa-arvon hyväksi.

Naiset digitaalisessa maailmassa  

Naisten osallistaminen tieto- ja viestintätekniikkasektorilla on yksi Euroopan parlamentin teemoista kansainvälisenä naistenpäivänä.

”Haluamme luoda unionin, jossa kaikki voivat osallistua ympäröivän todellisuuden ja yhteiskunnan muokkaamiseen, ja sen vuoksi on tärkeää saada naiset aktivoitumaan myös digisektorilla”, sanoi meppi Terry Reintke (Vihreät/EFA, Saksa), jonka käsialaa on mietintö sukupuolten tasa-arvosta ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisestä digitaalisella aikakaudella.

EU:ssa on jo kehitetty lukuisia aloitteita, joilla kannustetaan nuoria naisia ICT-alan uralle. Aloitteisiin kuuluvat mm. Ohjelmointiviikko (EU Code Week), Digitaitojen ja työpaikkojen liitto (Grand Coalition for Digital Jobs), Naisverkkoyrittäjien eurooppalainen verkosto (European Network of Women Web Entrepreneurs Hub), Eurooppalaisten start up -johtajien ryhmä (Startup Europe Leaders Club), Eurooppalainen digitaitopalkinto (European Digital Skills Awards) ja EU-palkinto naisinnovaattoreille (EU Prize for Women Innovators).