Kasvihuonekaasupäästöt EU:ssa ja maailmalla 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Katso infografiikastamme, kuinka paljon eri EU-maat ja toimialat aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöjä sekä mitkä maat ovat maailman suurimpia saastuttajia.

Kasvihuonekaasupäästöt kiihdyttävät ilmastonmuutosta. Mutta kuka aiheuttaa eniten päästöjä? Entä minkä sektorin päästöt ovat suurimmat?


Kasvihuonekaasupäästöt maailmassa 2019 jaoteltuina  

Vuosittaiset kasvihuonekaasupäästöt EU:ssa

Hiilidioksidi on kaikista yleisin ilmakehään päästetty kasvihuonekaasu, kuten yllä olevasta infografiikasta käy ilmi. Se on yleinen ihmisen toiminnan oheistuote. Muita kasvihuonekaasuja syntyy vähemmän, mutta ne sitovat lämpöä huomattavasti hiilidioksidia tehokkaammin. Esimerkiksi metaani on yli 80 kertaa hiilidioksidia voimakkaampi kasvihuonekaasu 20 vuoden aikavälillä.

Lue lisää EU:n tavoitteista ja toimista hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.

Alakohtaiset kasvihuonekaasupäästöt EU:ssa 2019  

Alakohtaiset päästöt EU:ssa

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) kuudennen raportin mukaan ihmisen toimista syntyneet kasvihuonekaasupäästöt ovat aiheuttaneet noin 1,1°C:n lämpenemisen 1900-luvun alun jälkeen. Päästöjä aiheuttavaa toimintaa ovat mm. hiilen, öljyn ja kaasun polttaminen, metsien raivaaminen ja maanviljely.

Yllä olevassa kaaviossa 28 EU-maan kasvihuonekaasupäästöt vuodelta 2019 on jaoteltu toimialan mukaan. Energiantuotanto yksin aiheutti 77,01 % vuoden 2019 päästöistä, ja tästä luvusta kolmannesta edustavat liikenteen päästöt. Maatalous tuotti 10,55 % kasvihuonekaasupäästöistä, teollisuuden prosessit ja tuotteet 9,10 % ja jätteiden käsittely 3,32 %.

EU-maiden päästöt 2019  

Kasvihuonekaasupäästöt maittain EU:ssa ja maailmalla

Ylle on listattu EU-maat ja niiden kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2019, ja alla olevassa kaaviossa näkyvät maailman suurimmat saastuttajat vuonna 2015. EU on maailman kolmanneksi suurin kasvihuonekaasujen tuottaja Kiinan ja Yhdysvaltojen jälkeen, ennen Intiaa ja Venäjää.

Kasvihuonekaasut pysyvät ilmakehässä muutamasta vuodesta tuhansiin vuosiin. Niillä on maailmanlaajuiset vaikutukset huolimatta alkuperäisestä tuottajamaasta.

Maailman suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttajat 2015  
Mitä kasvihuonekaasut ovat? 
  • Kasvihuonekaasu on kaasu, joka toimii kuin kasvihuoneen lasi: se imee itseensä maan pinnasta heijastuvaa auringon lämpösäteilyä sitoen sen ilmakehään ja estäen sen pääsyn takaisin avaruuteen. 
  • Tämä tapahtumaketju on kasvihuoneilmiön pääasiallinen syy, ja sen ansiosta maapallon lämpötila pysyy riittävän korkeana elämän olemassaololle planeetallamme. 
  • Kasvihuonekaasuja on ilmakehässä luontaisesti, mutta ihmisen toiminta lisää niiden määrää rajusti, minkä seurauksena kasvihuoneilmiö voimistuu ja maapallo lämpenee.