Hiilidioksidipäästöjä vähentämässä: EU:n tavoitteet ja toimet 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 
EU on sitoutunut kunnianhimoisiin päästötavoitteisiin ilmastonmuutoksen estämiseksi. ©AP Images/Euroopan unioni-EP  

Mitä Euroopan unioni on tehnyt vähentääkseen hiilidioksidipäästöjään eri aloilla ja estääkseen ilmastonmuutosta? Lue alta kooste EU:n toimista.

EU on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksessa vähentämään hiilidioksidipäästöjä alueellaan ainakin 40 % alle vuoden 1990 tason vuoteen 2030 mennessä ja työskentelemään hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuosisadan toiselle puoliskolle mennessä. Tavoitteena on estää ilmastonmuutoksen vaarallisia vaikutuksia.

Marraskuussa 2018 Euroopan komissio julkaisi pitkän aikavälin strategian ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi EU:ssa vuoteen 2050 mennessä. Strategiassa esitettiin kahdeksan erilaista reittiä tavoitteen saavuttamiseksi.

Euroopan parlamentti puolestaan hyväksyi 14. maaliskuuta 2019 päätöslauselman, jossa se esitteli näkemyksensä pitkän aikavälin päästövähennyksistä. Mepit vaativat vuoden 2030 päästövähennystavoitteiden kiristämistä sekä toistivat kantansa, että vähintään 35 % Euroopan horisontti -tutkimusrahoituksesta tulisi ohjata ilmastotavoitteiden saavuttamiseen.

Katso infografiikastamme, miten EU on edistynyt ilmastotavoitteidensa saavuttamisessa.

Saavuttaakseen ilmastotavoitteensa Euroopan unioni on säätänyt kunnianhimoisia lakeja.

Päästökauppaa teollisuudelle

EU:n päästökauppasysteemin (ETS) tavoitteena on vähentää teollisuuden hiilidioksidipäästöjä velvoittamalla yritykset hankkimaan päästöoikeuden jokaiselle tuottamalleen hiilidioksiditonnille. Päästöoikeudet myydään yrityksille huutokaupalla. Järjestelmässä on mukana myös kannustimia innovaatioille alalla.

ETS oli maailman ensimmäinen hiilidioksidipäästöjen kauppajärjestelmä ja se on edelleen maailman suurin. Sen piiriin kuuluu noin 45 % EU:n kaikista kasvihuonekaasupäästöistä ja noin 11 000 teollisuus- ja energiantuotantolaitosta. Tavoitteena on vähentää päästöjä 43 % verrattuna vuoden 2005 tasoon.

Lue lisää EU:n päästökauppasysteemistä ja sen uudistamisesta.

Muiden alojen päästövähennykset

Kaikki toimialat eivät kuulu päästökauppasysteemin piiriin. Päästökaupan ulkopuolelle jäävät mm. liikenne, maatalous, rakentaminen ja jätehuolto, jotka yhdessä tuottavat melkein 60 % EU:n päästöistä. Näiden alojen päästöjä tulee vähentää 30 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon.

Tavoitteeseen pyritään kansallisten päästötavoitteiden avulla, jotka lasketaan jäsenmaan asukaskohtaisen bruttokansantuotteen perusteella. Köyhemmille EU-maille tarjotaan tukea tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää jäsenmaiden kansallisista päästötavoitteista ja tukitoimista köyhemmille EU-maille.

Metsienhoidolla ilmastonmuutosta vastaan

Euroopan unionin metsät sitovat vuosittain 10,9 % EU:n kasvihuonekaasupäästöistä. Tätä etua halutaan käyttää hyväksi ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

Lainsäädännöllä pyritään estämään metsäkadon aiheuttamia päästöjä ja velvoittamaan EU-maat kompensoimaan maankäytön muutoksista johtuvat päästöt paremmalla metsienhoidolla tai metsäalueiden lisäämisellä.

Katso infografiikastamme, miten EU ottaa metsät mukaan ilmastotalkoisiin.

Autojen päästöjen vähennys

EU:n hiilidioksidipäästöistä 15 % on peräisin autoista, ja nyt autojen päästöjä koskevia rajoituksia halutaan tiukentaa. Parlamentti hyväksyi uuden lakiesityksen, jonka mukaan henkilöautojen päästöjä tulee vähentää 37,5 % ja pakettiautojen 31 % vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi mepit hyväksyivät ehdotuksen vähentää uusien rekkojen päästöjä 30 % vuoteen 2030 mennessä, verrattuna vuoden 2019 tasoon. Parlamentti vaatii päästörajoitusten lisäksi toimia sähkö- ja hybridiautoihin siirtymiseksi.

Kurkkaa infografiikastamme keskeisiä tietoja ja tilastoja autojen päästöistä sekä uusista päästövähennystavoitteista.