Kulttuuriperintökonferenssi juhlisti EU:n moninaisuutta 

 
 

Euroopan parlamentti järjesti 26. kesäkuuta korkean tason konferenssin "Euroopan kulttuuriperintö: menneisyyden ja tulevaisuuden yhdistäminen".

Parlamentti järjesti eurooppalaista kulttuuriperintöä juhlistavan konferenssin.  

Arviolta 300 000 ihmistä työskentelee suoraan kulttuurin parissa EU:ssa ja lisäksi ala työllistää epäsuorasti jopa 7,8 miljoonaa henkeä. Parlamentin järjestämän konferenssin tavoitteena oli lisätä tietoisuutta kulttuurin ja kulttuuriperinnön sosiaalisesta ja taloudellisesta merkityksestä.

 

Konferenssin taustalla oli kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018, jonka puitteissa järjestetään tuhansia eri aktiviteetteja kaikkialla Euroopassa. Tarkoituksena on saada ihmiset osallisiksi kulttuuriperinnöstä paikallisella, alueellisella, valtion ja Euroopan tasolla.

 

Puhemies Tajanin aloitteesta ja meppi Petra Kammerevertin luotsaaman kulttuurivaliokunnan toimesta järjestetty konferenssi toi yhteen poliittisia johtajia, päätöksentekijöitä ja sidosryhmiä sekä eräitä hyvin tunnettuja vieraita. Alan haasteista keskusteltiin kolmessa paneelissa:

 

  • Kulttuuriperintö ja eurooppalaisuus
  • Kulttuuriperinnön säilyttäminen ja edistäminen
  • Innovaatiot ja kulttuuriperinnön taloudellinen potentiaali

 

Paneeleihin osallistui taiteilijoita (muusikoita, kokkeja, arkkitehtejä, muotoilijoita, valokuvaajia jne.) sekä sidosryhmien edustajia, jotka kertoivat kokemuksiaan. Ohjelmaan kuului kaksi live-musiikkiesitystä ja videopeleihin keskittyvä näyttely.

"Olemme luoneet yhteisen identiteettimme 3000 vuoden yhteisen historian aikana, ja sitä ei pidä unohtaa", puhemies Tajani sanoi.