Kehitys kohti EU:n ilmastotavoitteita (infografiikka) 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

EU on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2020 mennessä. Katso, miten niiden saavuttamisessa on edistytty.

Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on yksi EU:n tärkeimmistä prioriteeteista. EU on sitoutunut lukuisiin tavoitteisiin ja ryhtynyt toimiin vähentääkseen kasvihuonekaasupäästöjään. Miten se on edistynyt tavoitteiden saavuttamisessa?

EU:n kasvihuonekaasupäästöt vuodesta 1990  

Tavoitteet vuodelle 2020

EU:n tavoitteet vuodelle 2020 on määritelty vuonna 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiapaketissa. Yksi päämääristä on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Vuoteen 2018 mennessä EU:n kasvihuonekaasupäästöjen määrä oli jo laskenut 23,2 % alle vuoden 1990 tason, eli vuoden 2020 tavoitteeseen ollaan pääsemässä. Jäsenmaiden nykyisiin toimiin perustuvien ennusteiden perusteella päästöt laskisivat kuitenkin vain noin 30 % vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä vuoden 2030 päästövähennystavoite on 40 % alle vuoden 1990 tason, ja parlamentti vaatii tavoitteen tiukentamista 55 prosenttiin.

Marraskuussa 2019 parlamentti julisti ilmastohätätilan. Mepit myös pyysivät komissiota varmistamaan, että kaikissa sen uusissa ehdotuksissa otetaan huomioon tavoite rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 1,5 °C:seen ja että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään huomattavasti.

Vastauksena pyyntöön uusi komissio julkisti Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, jonka avulla EU:sta pyritään tekemään ilmastoneutraali maanosa vuoteen 2050 mennessä.

Taakanjakoasetuksessa sovitut päästövähennykset EU-maittain  

Edistystä energian ja teollisuuden alalla

Saavuttaakseen tavoitteensa EU on ryhtynyt toimiin monilla aloilla.

Yksi esimerkki on EU:n päästökauppajärjestelmä, joka kattaa kasvihuonekaasupäästöt energiantuotanto- ja teollisuuslaitoksista sekä ilmailusta (yhteensä noin 40 % EU:n kokonaispäästöistä).

Vuosien 2005 ja 2018 välillä näiden alojen päästöt vähenivät 29 prosentilla, eli selvästi enemmän kuin vuoden 2020 tavoitteeksi oli asetettu (23 %).

Kansalliset tavoitteet

Muilta sektoreilta (rakennusala, maatalous, jätehuolto ja liikenne pl. ilmailu) päästöjä vähentääkseen EU-maat ovat asettaneet kansallisia tavoitteita taakanjakoasetuksella. Näiden alojen päästöt olivat 11 % alhaisemmat vuonna 2018 kuin vuonna 2005, mikä ylittää vuodelle 2020 asetetun 10 prosentin tavoitteen.

Lisää infografiikoita ilmastonmuutoksesta