Kehitys kohti EU:n ilmastotavoitteita (infografiikka) 

 
 

EU on asettanut kunnianhimoisia tavoitteita kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi vuoteen 2020 mennessä. Katso, miten niiden saavuttamisessa on edistytty.

Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu on yksi EU:n tärkeimmistä prioriteeteista. EU on sitoutunut lukuisiin tavoitteisiin ja ryhtynyt toimiin vähentääkseen kasvihuonekaasupäästöjään. Miten se on edistynyt tavoitteiden saavuttamisessa?

EU:n kasvihuonekaasupäästöt vuodesta 1990  

Tavoitteet vuodelle 2020

EU:n tavoitteet vuodelle 2020 on määritelty vuonna 2008 hyväksytyssä ilmasto- ja energiapaketissa. Yksi päämääristä on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Jo vuonna 2015 EU:n kasvihuonekaasupäästöjen määrä oli laskenut 22 % alle vuoden 1990 tason. Jäsenmaiden ennusteiden perusteella EU jatkaa samaan malliin, jolloin vuoteen 2020 mennessä päästöjen määrä olisi vähentynyt jo 26 % verrattuna vuoteen 1990.

Alustavat arviot osoittavat kuitenkin kasvihuonekaasupäästöjen lisääntyneen EU:ssa vuonna 2017. Unionissa käydään parhaillaan keskusteluja tavoitteiden tiukentamisesta vuosille 2030 ja 2050 ennen joulukuussa Puolan Katowicessa järjestettävää COP24-ilmastokokousta.

Taakanjakoasetuksessa sovitut päästövähennykset  

Edistystä energian ja teollisuuden alalla

Saavuttaakseen tavoitteensa EU on ryhtynyt toimiin monilla aloilla.

Yksi esimerkki on EU:n päästökauppajärjestelmä, joka kattaa kasvihuonekaasupäästöt energiantuotanto- ja teollisuuslaitoksista sekä ilmailusta (yhteensä noin 45 % EU:n kokonaispäästöistä).

Vuosien 2005 ja 2016 välillä näiden alojen päästöt vähenivät 26 prosentilla, eli selvästi enemmän kuin vuoden 2020 tavoitteeksi oli asetettu (23 %).

Kansalliset tavoitteet

Muilta sektoreilta (rakennusala, maatalous, jätehuolto ja liikenne pl. ilmailu) päästöjä vähentääkseen EU-maat ovat asettaneet kansallisia tavoitteita taakanjakoasetuksella. Näiden alojen päästöt olivat 11 % alhaisemmat vuonna 2016 kuin vuonna 2005, mikä ylittää vuodelle 2020 asetetun 10 prosentin tavoitteen.