Reilummat ja vihreämmät tiemaksut EU:hun 

 
 

Uusilla tiemaksuja koskevilla säännöillä taataan maksujen yhdenmukaisuus Euroopassa ja vähennetään ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä.

Tietulli ©AP Images/European Union-EP  

Parlamentti äänesti 25. lokakuuta uusista tiemaksuja koskevista säännöistä, joilla taataan tasapuolinen kohtelu kaikille teiden käyttäjille EU:ssa ja autetaan jäsenmaita saavuttamaan liikennesektorille asetetut hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet. S&D:n ranskalaisedustaja Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy vastaa esityksen etenemisestä parlamentissa.

Uuden asetuksen myötä kaikkien kuljetusajoneuvojen tiemaksut perustuvat jatkossa niiden todelliseen teiden käyttöön ja syntyneisiin päästöihin. EU-maat, joissa on nykyään käytössä aikaperusteinen maksu (vinjetti), joutuvat siis siirtymään etäisyyteen perustuviin maksuihin (tietulleihin) vuodesta 2023 alkaen raskaan liikenteen osalta ja vuodesta 2027 pakettiautojen ja minibussien osalta.

Muutokset koskevat ainoastaan Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon kuuluvia 136 706 kilometriä teitä ja moottoriteitä niiltä osin, missä tiemaksut ovat jo käytössä. Jäsenmaat voivat edelleen halutessaan olla perimättä tiemaksuja.

Tiemaksut EU:ssa  
Miksi tiemaksuja peritään? 
  • Uusien teiden rakentamisen ja olemassa olevien teiden ylläpidon rahoittamiseksi. 
  • Ruuhkahuippujen tasoittamiseksi, esimerkiksi perimällä korkeampia maksuja ruuhka-aikoina ja ruuhkaisilla alueilla. 
  • Ympäristö- ja äänisaasteiden vähentämiseksi, esimerkiksi perimällä pienempiä maksuja ympäristöystävällisiltä ajoneuvoilta. 

Ympäristöystävällisempiä ajoneuvoja

Tietulleja käyttävien EU-maiden tulee jatkossa asettaa erilaisia tiemaksuja perustuen ajoneuvon hiilidioksidipäästöjen määrään (koskee kaikkia ajoneuvoja, myös henkilöautoja). Päästöttömien autojen tiemaksu olisi 50 % alle matalimman maksun, millä pyritään kannustamaan ympäristöystävällisempien ajoneuvojen käyttöön.

Parlamentti haluaa myös ruuhkamaksuja otettavan käyttöön alueilla, joilla on paljon liikennettä ja ruuhkia. Jäsenmaat voivat kuitenkin päättää olla perimättä ruuhkamaksuja busseilta julkisen liikenteen käytön tukemiseksi.

Tasapuoliset säännöt teiden käyttäjille

Nykyiset EU-säännöt tiemaksuista koskevat vain yli 12 tonnia painavia rekkoja, eivätkä lainkaan busseja ja pakettiautoja. Mepit tukevat ehdotusta periä tiemaksuja kaikilta tavaroita ja ihmisiä kuljettavilta ajoneuvoilta vuodesta 2020 alkaen, jotta voidaan taata kuljetusyhtiöiden ja kuljettajien tasapuolinen kohtelu.

Jäsenmaat voisivat asettaa alennuksia säännöllisesti kulkeville henkilöautoille, minibusseille ja pakettiautoille liikkuvuuden helpottamiseksi kaupunkien laidoilta tai syrjäseuduilta.

Uusissa säännöissä asetetaan lisäksi hintakattoja lyhytaikaisille vinjeteille, jotka ovat joissain jäsenmaissa pakollisia henkilöautojen kuljettajille. Mepit haluavat, että vinjettejä on tarjolla myös lyhyiksi ajoiksi (päivän ja viikon vinjetit) kaikissa järjestelmää käyttävissä maissa.

Mitä eroa on tietullilla ja vinjetillä? 
  • Tietullit ovat etäisyyteen tai alueeseen perustuvia tiemaksuja, jotka yleensä suoritetaan fyysisellä esteellä varustetussa maksupisteessä. Maksut voivat vaihdella ajoneuvotyypin tai vuorokaudenajan perusteella ja olla elektronisia. 
  • Vinjetit ovat aikaperusteisia tiemaksuja. Ajoneuvon kuljettajan tulee ostaa tuulilasiin sijoitettava tarra tai asiakirja, joka oikeuttaa teiden käyttöön sovitun ajanjakson ajan.