Muovijäte ja kierrätys EU:ssa 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Lähes kolmannes muovijätteestä kierrätetään Euroopassa. Lue lisää faktoja ja tilastoja muovijätteestä ja sen käsittelystä EU:ssa.

Muovin tuotanto on lisääntynyt räjähdysmäisesti vain muutamassa vuosikymmenessä – vuonna 1950 valmistettiin 1,5 miljoonaa tonnia ja vuonna 2018 jo 359 miljoonaa tonnia. Tuotannon myötä myös muovijätteen määrä on kasvanut.

EU:ssa toimitaan jo muovijätteen vähentämiseksi, mutta mitä tapahtuu jätteelle, jota syntyy kaikista ponnisteluista huolimatta valtavia määriä? Entä miten muovin kierrätystä voitaisiin lisätä?

Muovijätteestä ja sen käsittelystä EU:ssa.  

Muovijätteen käsittely Euroopassa

Euroopassa eniten käytetty tapa käsitellä muovijätettä on energiaksi polttaminen. Toiseksi käytetyin tapa on muovin kierrätys. Kaatopaikalle kaikesta muovijätteestä päätyy 25 %.

Noin puolet kierrätykseen kerättävästä muovista viedään käsiteltäväksi EU:n ulkopuolelle, useimmiten siksi, että jätteen käsittelyyn paikallisesti ei ole riittävää kapasiteettia, teknologiaa tai varoja. Aiemmin valtaosa ulkomaille viedystä muovijätteestä päätyi Kiinaan. Kiinan muovijätteelle asettamat tuontirajoitukset laskevat kuitenkin todennäköisesti EU-viennin määrää.


Tämä aiheuttaa riskin muovijätteen polton ja kaatopaikalle sijoittamisen lisääntymisestä Euroopassa. EU pyrkii löytämään kierrätykseen perustuvia ja ilmastoystävällisiä tapoja muovijätteen käsittelyyn.

Muovijätteen matala kierrätysaste EU:ssa tarkoittaa tappioita niin taloudelle kuin ympäristöllekin. Arvion mukaan 95 % muovisen pakkausmateriaalin arvosta häviää ensimmäisen, lyhyen käytön jälkeen talouden kierrosta.

Tutkijat arvioivat, että vuonna 2019 muovin tuotanto ja polttaminen päästivät ilmakehään yli 850 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasuja maailmanlaajuisesti. Vuoteen 2050 mennessä nämä päästöt voivat nousta 2,8 miljardiin tonniin. Kierrätyksen tehostaminen pienentäisi myös muoviteollisuuden päästöjä.

Lue lisää jätteenkäsittelystä EU:ssa.

Muovin kierrätyksen ongelmat

Muovin kierrätystä hidastavat pääasiallisesti kierrätetyn tuotteen laatu ja hinta verrattuna neitseellisestä raaka-aineesta valmistettuun tuotteeseen. Muovin valmistajat tarvitsevat edulliseen hintaan suuria määriä kierrätysmuovia, joka vastaa tiukkoja laatuvaatimuksia.

Koska muovia on helppo muokata kunkin valmistajan tarpeisiin (niin funktionaalisiin kuin esteettisiinkin), kierrätykseen tuleva materiaali on erittäin vaihtelevaa, mikä tekee sen käsittelystä kallista ja vaikuttaa lopputuotteen laatuun. Kierrätysmuovin kysyntä on kasvussa, vaikka sen osuus vuonna 2018 oli vain 6 % kaikesta muovin kysynnästä Euroopassa.

Lue lisää EU:n tavoitteista saavuttaa kiertotalous vuoteen 2050 mennessä.

EU:n ratkaisut muovin kierrätysasteen parantamiseksi

Euroopan komissio teki ehdotuksen merten muovijätteen vähentämisestä toukokuussa 2018. Ehdotus sisältää Euroopan rannoilta löytyvien kymmenen yleisimmän kertakäyttömuovin valmistuksen kieltämisen 3. heinäkuuta 2021 alkaen.

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteena on nostaa pakkausmuovin kierrätysaste 55 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Tavoite vaatii parempaa tuotesuunnittelua, mutta meppien arvion mukaan on myös asetettava kannustimia markkinoiden luomiseksi kierrätysmuoville.

Ehdotettuja toimia ovat muun muassa:

  • Laatustandardien luominen kierrätysmuoville
  • Kierrätysmuovin sertifioimiseen kannustaminen sekä teollisuuden että kuluttajien luottamuksen lisäämiseksi
  • Pakollinen osuus kierrätysmuovia tiettyihin tuotteisiin
  • Kierrätettyjen tuotteiden arvonlisäveron vähentämiseen kannustaminen jäsenmaissa

Euroopan parlamentti on lisäksi tukenut toimia, joilla pyritään vähentämään muovijätteen määrää:

Parlamentti on myös vaatinut komissiota ryhtymään toimiin mikromuovin vähentämiseksi.

Lue lisää EU:n strategiasta muovijätteen vähentämiseksi.