Parlamentti haluaa suojella eläimiä kuljetuksen aikana 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Eläimet stressaantuvat ja kärsivät pitkistä kuljetusmatkoista. Mepit vaativat tiukempaa kontrollia eläinkuljetuksiin ja lyhyempiä kuljetusaikoja EU:ssa.

Joka vuosi EU:ssa kuljetetaan miljoonia eläimiä pitkiä matkoja siitoseläimiksi tai kasvatusta ja teurastamista varten sekä kilpailuihin ja lemmikeiksi. Vuosien 2009 ja 2015 välillä EU-alueella kuljetettujen eläinten määrä kasvoi 19 %. Sikojen, siipikarjan ja hevosten määrä kasvoi, kun taas nautakarjan, lampaiden ja vuohien määrä väheni.

Tällä hetkellä on jo olemassa EU-säännöt eläinten hyvinvoinnin takaamiseksi kuljetusten aikana, mutta 14. helmikuuta 2019 täysistunnon hyväksymässä päätöslauselmassa vaaditaan parempaa toimeenpanoa, kovempia rangaistuksia rikkomuksista sekä lyhyempiä kuljetusaikoja.

Lyhyemmät kuljetusajat

Pitkät kuljetukset stressaavat eläimiä, jotka kärsivät ahtaista oloista, vaihtuvista lämpötiloista, rajoitetusta ruoasta ja juomasta sekä ajoneuvon liikkeistä. Huonot välineet tai säätila voivat aiheuttaa eläinten loukkaantumisia tai sairastumisia kuljetuksen aikana. EU:n ulkopuolelle suuntautuviin kuljetuksiin kuuluu lisäksi pitkiä rajatarkastuksia.

Yli 8 tunnin matkoja kuljetetaan EU:ssa joka vuosi 
  • 4 miljoonaa nautaa 
  • 28 miljoonaa sikaa 
  • 4 miljoonaa lammasta 
  • 243 miljoonaa kanaa 
  • 150 000 hevosta 

Mepit vaativat, että kuljetusten tulisi olla mahdollisimman lyhyitä, ja esittävät vaihtoehtoina esimerkiksi eläintuotteiden myymistä elävien eläinten sijaan sekä paikallisten teurastamoiden ja lihanjalostuslaitosten kehittämistä.

Lisäksi mepit haluavat uusiin sääntöihin selkeän määritelmän eläimen riittävästä kunnosta kuljetusta varten.

Tiukempaa kontrollia ja kovempia rangaistuksia

Mepit suosittelevat nykyaikaisten teknologioiden, kuten satelliittipaikantimien, käyttämistä matka-aikojen tarkastamiseksi reaaliaikaisesti. He myös kehottavat jäsenmaita suorittamaan enemmän pistotarkastuksia sääntörikkomusten vähentämiseksi. Tarkastusten määrä vaihtelee suuresti EU-maiden välillä: joissain maissa ei tehdä yhtään tarkastusta vuodessa, toisissa taas miljoonia. Rikkomusten määrä vaihtelee nollan ja 16,6 prosentin välillä.

Parlamentti vaatii lisäksi kovempia rangaistuksia rikkomuksista, mukaan lukien sanktioita jäsenmaille, jotka eivät pane sääntöjä kunnolla toimeen. Sääntöjä rikkoville yrityksille voidaan puolestaan asettaa kieltoja puutteellisille ajoneuvoille, ajokortteja voidaan takavarikoida, ja henkilöstö määrätä pakolliseen eläinten hyvinvointia koskevaan koulutukseen.

Eläinten suojelua myös EU:n ulkopuolella

Jotta eläinten oikeudet voitaisiin turvata myös EU:n ulkopuolisissa maissa, mepit haluavat kahdenvälisiä sopimuksia maiden kanssa tai eläinten kuljetuskieltoja maihin, joiden lainsäädäntö ei noudata EU:n vähimmäissääntöjä. Lisäksi mepit haluavat, että rajatarkastuspisteille varataan riittävät tilat eläimille syödä ja juoda.

Seuraavaksi

Vuonna 2019 hyväksytyn päätöslauselman suosituksen mukaisesti parlamenttiin perustettiin 2019 alkaneen vaalikauden alussa tutkimusvaliokunta tutkimaan eläinten hyvinvointia kuljetusten aikana niin EU:n sisällä kuin EU:n ulkopuolelle suuntautuvissa kuljetuksissa.

Valiokunta totesi, että eläinkuljetuksissa on järjestelmällisesti ongelmia kaikkialla EU:ssa. Valiokunnan loppuraportti hyväksyttiin tammikuun täysistunnossa 2022.

Lue lisää eläinten hyvinvointia ja suojelua koskevasta EU-lainsäädännöstä