Puhdistettua jätevettä viljelysten kasteluun 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Vesipula on kasvava ongelma Euroopassa. Parlamentti haluaa turvata EU:n makean veden varat edistämällä veden kierrätystä maatalouden tarpeisiin.

Kasvava väestö, kaupungistuminen ja turismi ovat kaikki osaltaan vaikuttaneet vesipulaan ja kuivuuteen, jotka yhä useammin koskettavat lukuisia alueita Euroopassa, erityisesti Välimeren ympärillä. Vesivaroja käytetään liikaa, ja tilanteen ennustetaan huonontuvan entisestään ilmastonmuutoksen myötä. On arvioitu, että vuoteen 2030 mennessä puolet Euroopan jokien valuma-alueista kärsii vesipulasta.

Turvatakseen EU:n vesivarojen riittävyyden myös tulevaisuudessa Euroopan parlamentti hyväksyi 13. toukokuuta uudet säännöt jäteveden kierrättämisestä.

Uusilla säännöillä pyritään edistämään puhdistetun jäteveden käyttöä kasteluvetenä maataloudessa, joka kuluttaa vuosittain noin puolet EU:n käyttämästä vedestä. Kierrätetyn veden käyttö kasteluvetenä voisi vähentää vesipulaa noin 5 % vuosittain.

Jotta viljelyskasvien turvallisuus voidaan taata, asetuksessa esitetään vähimmäislaatuvaatimuksia kierrätetylle vedelle, määrätään säännöllisiä tarkastuksia ja vaaditaan vedenpuhdistuslaitoksia laatimaan riskinhallintasuunnitelma. Jäsenmaiden viranomaiset myöntäisivät puhdistuslaitoksille luvan kierrätetyn veden jakeluun ja tarkastaisivat, että ne noudattavat sääntöjä.

Yhtenäiset EU-säännöt takaavat samat pelisäännöt kaikille puhdistuslaitoksille ja viljelijöille, ja takaavat näin maataloustuotteiden vapaan liikkuvuuden EU:n sisämarkkinoilla.