Naisten edustus Euroopan parlamentissa 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Mikä on naisten osuus Euroopan parlamentin jäsenistä? Entä minkä maiden delegaatioissa tasa-arvo toteutuu parhaiten? Katso infografiikastamme.

Naisten osuus Euroopan parlamentin jäsenistä on kasvanut jokaisella istuntokaudella.  

Euroopan parlamentti tekee töitä sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttamiseksi. Tilastojen mukaan naiset ovat kuitenkin edelleen aliedustettuja politiikassa niin paikallisella, kansallisella kuin eurooppalaisellakin tasolla.

Euroopan parlamentin naisjäsenten osuus on kasvanut vuosien myötä: vuodesta 1952 vuoden 1979 ensimmäisiin vaaleihin asti parlamentissa oli yhteensä vain 31 naismeppiä. Ensimmäisessä suoralla vaalilla valitussa parlamentissa naisten osuus oli 15,2 %, ja joka vaaleissa naisten osuus on kasvanut. Tällä hetkellä naisia on enemmän kuin koskaan, eli 39,3 %.

Suomalaismeppien sukupuolijakauma on ollut alusta asti varsin tasainen. Nykyisellä vaalikaudella suomalaisedustajista naisia on kahdeksan (eli 57 %) ja miehiä kuusi (43 %).

Naisten ja miesten osuus kansallisista delegaatioista Euroopan parlamentissa  

Verrattuna kansallisten parlamenttien kansainväliseen keskiarvoon Euroopan parlamentissa tasa-arvoinen edustus toteutuu keskimääräistä paremmin. Myös EU-maiden kansallisissa parlamenteissa naisia on keskimäärin vähemmän kuin Euroopan parlamentissa.

Tammikuusta 2022 alkaen Euroopan parlamentin puhemiehenä on toiminut maltalainen Roberta Metsola. Nykyisellä yhdeksännellä istuntokaudella kahdeksan neljästätoista varapuhemiehestä on naisia, mikä on enemmän kuin edellisen kauden viisi varapuhemiestä.

Naisten osuus Euroopan parlamentin korkeissa viroissa  

Naiset EU:n huippuviroissa

Vuonna 2019 kahden EU-toimielimen johtoon nousi ensimmäistä kertaa nainen.

Ursula von der Leyen aloitti Euroopan komission puheenjohtajana, ja hänen komissaaritiimiinsä kuuluu 12 naista ja 14 miestä.

Christine Lagarde puolestaan nousi Euroopan keskuspankin johtoon. Hänen ehdokkuuttaan tuki myös Euroopan parlamentti, joka on toistuvasti vaatinut enemmän naisia mukaan talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin korkean tason tehtäviin.

Heikoin tasa-arvotilanne EU:ssa on edelleen taloudellisessa päätöksenteossa.


Lue lisää naisten oikeuksista ja sukupuolten tasa-arvosta:

Miten parlamentti toimii sukupuolistunutta väkivaltaa vastaan

Miten kuroa palkkakuilu umpeen EU:ssa?

Aikajana: virstanpylväät matkalla kohti sukupuolten tasa-arvoa EU:ssa