Autojen hiilidioksidipäästöt: tietoa ja tilastoja 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä autoliikenne tuottaa? Entä ovatko sähköautot todella ympäristöystävällisempiä? Katso infografiikastamme.

Liikenne tuottaa lähes 30 % EU:n hiilidioksidipäästöistä, ja liikenteen päästöistä puolestaan 72 % on peräisin tieliikenteestä. EU haluaa vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä 60 prosentilla vuoteen 2050 mennessä (verrattuna vuoden 1990 tasoon).

Liikenteen kasvavat päästöt

Tavoitteen saavuttaminen ei tule olemaan helppoa, sillä päästövähennysten tahti on hidastunut. Muilla aloilla päästöjä on leikattu vuodesta 1990 lähtien, mutta ihmisten liikkuvuuden lisääntyessä myös liikenteen hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet.

Myös uusien autojen kehittäminen polttoainetehokkaampaan suuntaan on hiipunut. Tasaisen laskun jälkeen vuonna 2017 rekisteröidyt autot tuottivat keskimäärin 0,4 grammaa enemmän hiilidioksidia per kilometri kuin vuonna 2016.

Kääntääkseen kehityksen jälleen oikeaan suuntaan EU ehdottaa uusia päästötavoitteita, joilla pyritään vähentämään uusien autojen ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöjä. Mepit hyväksyivät uudet säännöt maaliskuun toisessa täysistunnossa. Lisäksi mepit hyväksyivät 18. huhtikuuta ehdotuksen vähentää uusien rekkojen päästöjä 30 % vuoteen 2030 mennessä, verrattuna vuoden 2019 tasoon.

Hiilidioksidipäästöjen kehitys EU:ssa aloittain (1990-2016)  

Autot suurimpia saastuttajia

Henkilöliikenteen päästöt vaihtelevat merkittävästi liikennevälineestä riippuen. Henkilöautot tuottavat merkittävän osan päästöistä: noin 60,7 % tieliikenteen päästöistä Euroopassa on peräisin henkilöautoista.

Uudet henkilöautot voivat kuitenkin olla yksi puhtaimmista liikennemuodoista, jos kyydissä on muitakin kuin vain kuljettaja.

Koska autossa kuitenkin matkustaa keskimäärin vain 1,7 matkustajaa Euroopassa, muut liikennemuodot (kuten bussit) ovat edelleen vähemmän saastuttava vaihtoehto.

Eri liikennevälineiden hiilidioksidipäästöt EU:ssa  

Ovatko sähköautot ratkaisu päästöongelmaan?

Autojen päästöjä voi vähentää kahdella tavalla: lisäämällä niiden polttoainetehokkuutta tai vaihtamalla käytettyä polttoainetta. Tällä hetkellä valtaosa autoista Euroopassa käyttää polttoaineena bensiiniä (52 %), mutta sähköautot kasvattavat jatkuvasti osuuttaan.

Huolimatta sähköautojen pienestä markkinaosuudesta (noin 1,5 % rekisteröidyistä uusista henkilöautoista), niiden määrä on kasvanut tasaisesti viime vuosina. Täysin sähköllä toimivien autojen myynti kasvoi EU:ssa 51 % vuosien 2016 ja 2017 välillä.

Kun vertaillaan eri autotyyppien tuottamia päästöjä, on otettava huomioon paitsi käytön aikana syntyvät päästöt, myös valmistuksessa ja hävittämisessä syntyvät päästöt.

Sähköauton tuottaminen ja hävittäminen on ympäristölle haitallisempaa kuin polttomoottoriauton, ja sähköauton käytössä syntyvät päästöt riippuvat siitä, miten siihen ladattu sähkö on tuotettu.

Kun otetaan huomioon Euroopassa käytössä olevat sähkönlähteet, sähköautot ovat jo nyt bensiinillä kulkevia autoja puhtaampia. Tulevaisuudessa sähköntuotannon odotetaan perustuvan yhä enemmän uusiutuviin lähteisiin, jolloin myös sähköautojen päästöt tulevat vähenemään.

Autojen hiilidioksidipäästöt polttoainetyypin mukaan  

Muut EU:n toimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi

Pariisin ilmastosopimuksessa EU on sitoutunut leikkaamaan kasvihuonekaasupäästöjään ainakin 40 % vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon.

Autojen päästövähennysten lisäksi mepit ovat hyväksyneet seuraavia toimia tavoitteen saavuttamiseksi:

Katso myös infografiikkamme EU:n edistyksestä kohti vuoden 2020 ilmastotavoitteita.