EU haluaa suojella väärinkäytösten ilmiantajia 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Uusilla EU-säännöillä halutaan turvata väärinkäytöksiä paljastavien oikeudet ja näin kannustaa kansalaisia toimimaan yhteisen hyvän puolesta.

Viime vuosina on paljastunut useita muun muassa veronkiertoon ja henkilötietojen väärinkäytöksiin liittyviä skandaaleita, kuten Panaman paperit ja Cambridge Analytica, pitkälti ilmiantajien ansiosta. Vastaavia tapauksia on kuitenkin voinut jäädä huomaamatta, koska monesti ihmiset pelkäävät menettävänsä työpaikkansa tai pahempaa, jos ilmoittavat tiedossaan olevista väärinkäytöksistä.

Euroopan parlamentti hyväksyi 16. huhtikuuta uudet säännöt, joilla halutaan taata yhteiset standardit EU-lain väärinkäytöksiä paljastavien kansalaisten suojelemiseksi. Tähän asti ilmiantajien suojelua koskevat säännöt ovat vaihdelleet jäsenmaiden kesken ja kattaneet vain joitain politiikan aloja.

”Meidän on suojeltava niitä, jotka suojelevat Euroopan etua,” sanoi parlamentin kannan laatinut meppi Virginie Rozière (S&D, Ranska). ”He suojelevat eurooppalaista demokratiaa ja meidän yhteistä hyväämme.”

Mitä uudistus pitää sisällään?

Uusilla toimilla, joista parlamentti pääsi alustavaan sopuun neuvoston kanssa maaliskuussa, pyritään tekemään väärinkäytösten ilmoittamisesta helpompaa ja turvallisempaa.

Säännöt kattavat lukuisia eri aloja, kuten veronkierron, rahanpesun, julkiset hankinnat, tuote- ja liikenneturvallisuuden, ympäristönsuojelun, kansanterveyden, kuluttajansuojan ja tietosuojan.

Yksityiset ja julkishallinnon järjestöt, joilla on yli 50 työntekijää, joutuvat perustamaan sisäisiä kanavia väärinkäytösten raportoimista varten. Kansallisten viranomaisten täytyy myös perustaa riippumattomia, ulkoisia raportointikanavia. Ilmiantajia suojellaan riippumatta siitä, mitä kautta ja minkä tason viranomaiselle he paljastavat tietonsa.

Direktiivissä taataan myös mahdollisuus tehdä paljastukset julkisesti (esimerkiksi medialle) joissain tapauksissa, kuten esimerkiksi, jos alkuperäiseen paljastukseen ei ole reagoitu, jos tilanne aiheuttaa välitöntä vaaraa yhteisölle tai jos on syytä pelätä kostoa.

Ilmiantamisesta ei saa seurata paljastajalle seuraamuksia (esimerkiksi alennusta tai irtisanomista työpaikalla). Myös ilmiantajia avustavia henkilöitä suojataan säännöissä.

Jäsenmaiden tulee varmistaa, että eri raportointikanavista on tietoa saatavilla, samoin kuin tarjolla olevasta laillisesta, taloudellisesta ja psykologisesta tuesta.

Parlamentti on sitoutunut auttamaan ilmiantajia

Parlamentti on vaatinut vuosien ajan yhteisiä EU-sääntöjä väärinkäytösten ilmiantajien suojelemiseksi, ja aihetta on pidetty esillä veropetosvaliokuntien tutkimuksissa. Helmikuussa 2017 julkaistussa päätöslauselmassa mepit vaativat komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä, jolla suojataan EU:n taloudellisia etuja, ja lokakuussa 2017 he toistivat vaatimuksensa.

Seuraavaksi

EU-ministerien täytyy vielä virallisesti hyväksyä uudet säännöt ennen kuin ne voivat astua voimaan. Tämän jälkeen jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa saattaa lainsäädäntö voimaan.