Tutkijat varoittavat ilmastonmuutoksen vaikutuksista ruoantuotantoon ja valtameriin 

 
 

YK:n ilmastoasiantuntijat esittelivät ympäristövaliokunnalle uusimpia tutkimustuloksia ilmastonmuutoksen vaikutuksista ruoantuotantoon ja valtameriin.

©123RF/Euroopan unioni–EP  

Kaksi hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) tuoretta tutkimusta valottavat ilmastonmuutoksen ja maanviljelyn välistä suhdetta sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksia maailman valtameriin ja jäätiköihin. IPCC:n ilmastoasiantuntijat esittelivät tutkimukset Euroopan parlamentin ympäristövaliokunnalle keskiviikkona 6. marraskuuta.

Ruoantuotanto ja ilmastonmuutos

Professori Jim Skea totesi, että ilmastonmuutos heikentää maaperän kuntoa (mm. saastumisen, eroosion ja kuivumisen kautta), mikä puolestaan vaikuttaa negatiivisesti infrastruktuuriin ja ihmisen elinkeinoihin. Parempi maankäyttö voi auttaa ilmastonmuutoksen torjunnassa, mutta ei yksin riitä, hän lisäsi.

Tohtori Jean-François Soussanan mukaan ruoantuotanto kaikkine vaiheineen vastaa viidenneksestä jopa kolmannekseen ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Toisaalta ilmastonmuutos vaikuttaa ruokaturvallisuuteen jo nyt muun muassa heikentyneiden vehnä- ja maissisatojen muodossa. Soussana varoitti, että jatkossa ruoantuotannon turvaaminen muuttuu yhä vaikeammaksi, sillä sään ääri-ilmiöt yleistyvät ja muuttuvat rajummiksi.

21–37 %  ; kaikista ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä on arvion mukaan peräisin ruoan tuotannosta, kuljetuksesta, käsittelystä ja jakelusta.

Jää sulaa, merenpinta nousee

Tutkijoiden mukaan merenpinta nousee yhä nopeammin, pääasiassa Grönlannin ja Antarktiksen jääpeitteiden nopeamman sulamisen vuoksi.

Professori Hans-Otto Pörtner varoitti, että mikäli päästöjä ei rajoiteta, merenpinta nousee arviolta viisi metriä 2300-luvulle mennessä. Lisäksi lämpenevissä merissä ei riitä tarpeeksi happea ja ravinteita merieliöille, mikä puolestaan vaarantaa meren antimista riippuvaisten yhteisöjen ruokaturvallisuuden.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten torjumisessa pienelläkin lämpenemisellä on merkitystä. Jokaisella vuodella, jokaisella valinnalla ja ennen kaikkea poliittisella tahdolla on merkitystä.

Professori Hans-Otto Pörtner, IPCC:n ilmastoasiantuntija 

IPCC:n raportit

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli (IPCC) on YK:n alainen elin, joka kokoaa ja arvioi ilmastonmuutokseen liittyvää tieteellistä tietoa.

Elokuussa IPCC julkaisi tutkimuksen ilmastonmuutoksesta ja maankäytöstä ja syyskuussa valtameristä ja jäätiköistä muuttuvassa ilmastossa.

Tutkimukset tarjoavat tuoreinta tieteellistä tietoa joulukuussa Madridissa järjestettävän YK:n ilmastokokouksen (COP25) alla.