Biodiversiteettikato: mistä se johtuu ja miksi siitä pitää olla huolissaan? 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Kasvi- ja eläinlajeja katoaa koko ajan kiihtyvään tahtiin ihmisen toimien vuoksi. Mistä lajien katoaminen johtuu ja miksi biodiversiteetti on niin tärkeää?

© Shutterstock.com/Simon Bratt  

Biodiversiteetti tai luonnon monimuotoisuus, eli biologisen elämän moninaisuus planeetallamme on heikentynyt huolestuttavan nopeasti viime aikoina. Muutos johtuu pääasiassa ihmisen toimista ja niiden seurauksista, kuten maankäytön muutoksista, saastumisesta ja ilmastonmuutoksesta.

Mepit vaativat torstaina täysistunnossa hyväksytyssä päätöslauselmassa, että Kiinassa lokakuussa 2020 järjestettävässä YK:n biodiversiteettikonferenssissa sovitaan laillisesti sitovista tavoitteista biodiversiteetin katoamisen estämiseksi. Konferenssi tuo yhteen vuonna 1993 voimaan astuneen YK:n biodiversiteettisopimuksen osapuolet päättämään vuoden 2020 jälkeisestä strategiasta.

Parlamentti haluaa EU:n ottavan johtoaseman ja takaavan, että vähintään 30 % sen pinta-alasta on luonnonmukaisessa tilassa vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi kaikissa EU:n päätöksissä tulisi ottaa huomioon vaikutukset biodiversiteettiin.

Mitä biodiversiteetti on?

Biodiversiteetti tarkoittaa elämän monimuotoisuutta kaikissa muodoissaan planeetallamme. Se kattaa lajien määrän, niiden geneettisen variaation moninaisuuden sekä eri elämän muotojen vuorovaikutuksen monimutkaisissa ekosysteemeissä.

Miljoona  ; lajia kaikkiaan 8 miljoonasta on vaarassa kuolla sukupuuttoon, monet jo lähivuosikymmeninä.

Vuonna 2019 julkaistussa YK:n raportissa tutkijat varoittivat, että jopa miljoona lajia arvioiduista 8 miljoonasta on vaarassa kuolla sukupuuttoon, monet vain vuosikymmenissä. Joidenkin tutkijoiden mukaan elämme kuudetta sukupuuttoaaltoa Maan historiassa. Aiemmissa tunnetuissa massasukupuutoissa on kuollut 60–95 % kaikista lajeista. Ekosysteemeillä kestää miljoonia vuosia selvitä vastaavasta tuhosta.

Lue lisää uhanalaisista eliölajeista Euroopassa.

Miksi luonnon monimuotoisuudella on väliä?

Terveet ekosysteemit takaavat monia meille itsestään selvältä tuntuvia asioita. Kasvit muuttavat auringon energiaa muille elämän muodoille hyödynnettävään muotoon. Bakteerit ja muut eliöt hajottavat orgaanista ainetta ravintoaineiksi ja tarjoavat näin kasveille terveen kasvualustan. Pölyttäjät ovat elintärkeitä kasvien lisääntymisessä, joten ne takaavat ruoantuotantomme. Kasvit ja valtameret toimivat tärkeinä hiilinieluina. Veden kiertokulku on myös vahvasti riippuvainen elävistä organismeista.

Lyhyesti sanottuna luonnon monimuotoisuus takaa meille puhtaan ilman, makean veden, laadukkaan maaperän ja satojen pölytyksen. Se auttaa taistelemaan ilmastonmuutosta vastaan ja sopeutumaan siihen sekä lieventää luonnonkatastrofien vaikutusta.

Koska eri eliölajit vaikuttavat toisiinsa monimutkaisissa ekosysteemeissä, yhden lajin katoamisella voi olla kauaskantoisia vaikutuksia ravintoketjussa. On mahdotonta tietää täsmällisesti, mitä vaikutuksia massasukupuutoilla olisi ihmisiin, mutta ainakin nyt meidän hyvinvointimme on luonnon monimuotoisuuden ansiota.

Biodiversiteettikadon tärkeimmät syyt 
  • Muutokset maankäytössä (esim. metsäkato, tehomaanviljely, kaupungistuminen) 
  • Suora hyödyntäminen, kuten metsästys ja ylikalastus 
  • Ilmastonmuutos 
  • Saastuminen 
  • Haitalliset vieraslajit 

Miten parlamentti haluaa ratkaista ongelman?

Mepit vaativat laillisesti sitovia tavoitteita niin EU:ssa kuin kansainvälisestikin, jotta kunnianhimon tasoa saadaan lisättyä biodiversiteetin suojelemisessa ja palauttamisessa. Luonnontilaisten alueiden pitäisi kattaa 30 % EU:n pinta-alasta vuoteen 2030 mennessä, ja heikentyneitä ekosysteemeitä tulee palauttaa entiselleen. Riittävän rahoituksen varmistamiseksi parlamentti ehdotti, että 10 % EU:n tulevasta pitkän aikavälin budjetista korvamerkitään biodiversiteetin suojeluun.

Parlamentti haluaa myös tehokkaampaa pölyttäjien (mm. mehiläisten) suojelua. Joulukuussa 2019 mepit arvostelivat komission esittämää EU:n pölyttäjiä koskevaa aloitetta tehottomaksi, sillä se ei ratkaise pölyttäjäkadon juurisyitä.

Lue lisää EU:n toimista luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi.