Sukupuolten välinen palkkakuilu Euroopassa (infografiikka) 

 
 

Vuoden 2020 naistenpäivän lähestyessä lue, mistä Euroopassa naisten ja miesten välillä edelleen vallitseva taloudellinen epätasa-arvo johtuu.

Vuonna 2020 tulee kuluneeksi 25 vuotta naisten oikeuksien parantamiseen tähtäävän YK:n Pekingin julistuksen hyväksymisestä. Tänä vuonna juhlitaan myös YK:n tasa-arvojärjestö UN Womenin 10-vuotista taivalta sekä viittä vuotta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden (joista yksi on sukupuolten tasa-arvo) asettamisesta.

Entä mikä on sukupuolten tasa-arvon tilanne vuonna 2020? Edistystä on tapahtunut, mutta naisten ja miesten välinen epätasa-arvo ei ole vielä poistunut. Työmarkkinoilla eron voi huomata palkoissa: naiset ansaitsevat edelleen vähemmän kuin miehet EU:ssa.

Sukupuolten välinen palkkakuilu 
  • Sukupuolten välinen palkkakuilu tarkoittaa eroa miesten ja naisten keskiansioissa. Näin laskettuna palkkaerossa ei oteta huomioon eroja koulutuksessa, iässä, työtunneissa tai työtehtävissä. 
  • Ero naisten ja miesten keskituntiansioissa ilmoitetaan prosentteina miesten ansioista.  
  • Laskuihin on otettu mukaan vain vähintään 10 työntekijän yritykset. 

Kuinka suuri on sukupuolten välinen palkkaero EU:ssa?

Naiset ansaitsevat keskimäärin melkein 15 % vähemmän kuin miehet EU:ssa. Jäsenmaiden välillä on kuitenkin suuria eroja: suurin palkkaero on Virossa (23 %) ja pienin Romaniassa (3 %). Suomessa sukupuolten palkkakuilu on EU-maiden keskiarvoa suurempi, eli 16,3 %.

Sukupuolten palkkaero EU-maissa  

Pienempi palkkakuilu ei välttämättä tarkoita parempaa tasa-arvoa. Maissa, joissa palkkaero on pienin, naisten osuus työmarkkinoilla on myös keskimääräistä alhaisempi. Suurempi palkkakuilu voi olla osoitus siitä, että naisia työskentelee erityisen paljon matalapalkka-aloilla tai että suuri osa heistä työskentelee osa-aikaisesti.

Naiset ja miehet työmarkkinoilla

Syyt palkkaeron takana eivät ole yksinkertaisia, vaan johtuvat monista eri tekijöistä. Kyse ei ole vain samasta työstä maksettavasta samasta palkasta.

Tasa-arvo työelämässä  

Vaikka suurempi määrä naisia valmistuu korkeakouluista EU:ssa kuin miehiä, naisten osuus työmarkkinoilla on pienempi. Melkein 30 % naisista EU:ssa työskentelee osa-aikaisesti. Lisäksi naiset jäävät paljon miehiä useammin pois töistä huolehtiakseen lapsista tai muista sukulaisista.

Sukupuolten palkkaero muuttuu iän myötä. Se on keskimäärin pienempi työuran alussa ja suurenee sen jälkeen, joskin jäsenmaiden välillä on eroja tässä trendissä. Palkkaero vaihtelee myös eri aloilla. Vuonna 2017 ero oli suurempi yksityisellä sektorilla kuin julkisella valtaosassa EU-maita.

Yksi merkittävä syy sukupuolten palkkakuiluun on naisten yliedustus keskimääräistä matalapalkkaisemmilla sektoreilla ja aliedustus korkeasti palkatuissa tehtävissä. Esimerkiksi vuonna 2018 EU:ssa tutkijoista ja insinööreistä 59 % oli miehiä ja 41 % naisia. Johtajatehtävissä naisia on vain 33 % EU:ssa.

Palkkakuilun vuoksi naisilla on miehiä suurempi riski elää köyhyydessä vanhempana. Vuonna 2018 yli 65-vuotiaat naiset EU:ssa saivat keskimäärin 30 % pienempää eläkettä kuin miehet. Erot jäsenmaiden välillä ovat kuitenkin jälleen suuria: Luxemburgissa ero on peräti 43 %, kun Virossa se on vain 1 %.

Lue lisää parlamentin toimista sukupuolten välisen palkkakuilun pienentämiseksi.