Verkkojen Eurooppa: EU:n tuki infrastruktuurin uudistamiseen 

 
 

Verkkojen Eurooppa -väline rahoittaa liikenteen, digitaalisten verkkojen, 5G-järjestelmien ja energiainfrastruktuurin uudistamista EU:ssa.

©AdobeStock_monticellllo  

Parlamentti hyväksyi uudistetun Verkkojen Eurooppa -välineen täysistunnossa 7. heinäkuuta 2021.


Väline rahoittaa liikenneyhteyksien, energiaverkkojen ja digitaalisten palvelujen parantamista osana EU:n pitkän aikavälin budjettia vuosille 2021-2027. Välineen 33,71 miljardin euron budjetti tukee myös työpaikkojen ja talouskasvun luomista sekä uusien teknologioiden käyttöönottoa.


Meppien vaatimuksesta 60 prosenttia rahoituksesta ohjataan hankkeisiin, jotka tukevat EU:n ilmastotavoitteita. Energiaosion varoista ohjataan 15 prosenttia uusiutuvan energian alan rajat ylittäviin hankkeisiin.


Tukea eri aloille

Verkkojen Eurooppa -väline pyrkii luomaan synergioita liikenne-, energia- ja digitaalialojen välille. Alakohtaiset budjetit ovat:


  • Liikenne: 25,81 miljardia euroa
  • Energia: 5.84 miljardia euroa
  • Digi: 2,07 miljardia euroa


Väline edistää rautateiden, maanteiden ja vesiliikenteen välisiä yhteyksiä sekä nykyaikaistamista. Euroopan laajuisten verkkojen kehittäminen on sen päätavoite.


Verkkojen Eurooppa tukee Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteita päästöjen vähentämisestä. Varoja käytetään rajat ylittäviin uusiutuvan energian hankkeisiin ja toimitusvarmuuden turvaamiseen.


Nopeiden tietoliikenneyhteyksien saatavuus on digitalisaation edellytys. Laadukkaat yhteydet ovat myös tärkeä tekijä taloudellisten, sosiaalisten ja alueellisten erojen tasaamisessa. Verkkojen Eurooppa -väline tukeekin hankkeita, jotka lisäävät yhteyksien saatavuutta yrityksille ja kotitalouksille.


Taustaa

Verkkojen Eurooppa -väline perustettiin vuonna 2014. Tavoitteena oli yhdistää digi-, liikenne- ja energia-alojen EU-rahastoja yhdeksi välineeksi.


Väline on vuodesta 2018 alkaen tukenut WiFi4EU-hanketta, joka pyrkii tarjoamaan julkisiin tiloihin ilmaisia langattomia verkkoja kansalaisten käyttöön. Hanke on käynnissä kaikissa EU-maissa, mutta myös Norjassa ja Islannissa.


Uudistettu Verkkojen Eurooppa -väline tulee voimaan heti, kun uudet säännöt on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä. Niitä sovelletaan takautuvasti 1. tammikuuta 2021 alkaen.