Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila: päästöjä vähentämässä 

 
 

Mepit haluavat uudistaa EU:n ilmaliikenteen hallintaa. Tavoitteena on tehostaa ilmailualan toimintaa ja vähentää siten alan päästöjä. Katso videoltamme lisää.

Aloite yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta käynnistettiin vuonna 1999. Lentojen määrä sekä myöhästymiset lisääntyivät tuolloin merkittävästi. Tilanne korosti yhtenäisen ja tehokkaamman ilmatilan hallinnan tarvetta.


Lentokoneet eivät aina käytä nopeimpia mahdollisia reittejä, mikä pidentää lentoja ja tuottaa enemmän saasteita. Vaikka yhtenäisen ilmatilan hallinnointi on ollut Euroopassa käytössä jo vuosikymmeniä, kaipaavat sen säännöt päivittämistä.


Mepit haluavat päivittää sääntöjä siten, että EU:n ilmatilasta tulee entistä yhtenäisempi ja sen hallinnasta tehokkaampaa. Yhtenäinen ilmatila edistää suorempien lentoreittien käyttämistä, mikä vähentää lentoliikenteen päästöjä. Ilmatilan tehokkaampi hallinta voi johtaa myös lentojen myöhästymisten vähenemiseen.


Parlamentin mukaan sääntöjen tulee lisäksi sopeutua paremmin muuttuvaan markkinatilanteeseen, digitaaliseen toimintaympäristöön ja Euroopan vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin. Meppien ajamat uudet säännöt auttaisivat vähentämään ilmaliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä jopa kymmenellä prosentilla.


Mepit vaativat myös ilmaliikenteen markkinoille lisää avoimuutta. Euroopan maiden tulisi säilyttää vapautensa valita omat ilmaliikenteen palveluntuottajansa, mutta vasta tasapuolisen ja avoimen tarjouskilpailun jälkeen.


Taustaa


Nykyiset säännöt yhtenäisestä eurooppalaisesta ilmatilasta otettiin käyttöön vuonna 2009. Komissio ehdotti sääntöjen päivittämistä vuonna 2013 ja parlamentti hyväksyi esityksen vuonna 2014. Koska neuvosto ei päässyt sääntöuudistuksista sopimukseen, ehdotti komissio uusia päivityksiä vuonna 2020.


Liikenne- ja matkailuvaliokunta päivitti yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan neuvotteluvaltuutensa 17. kesäkuuta 2021. Valiokunta hyväksyi samalla kantansa Euroopan lentoturvallisuusviraston toimivaltuuksien laajentamisesta siten, että virasto voisi toimia edistystä tarkkailevana elimenä. Parlamentti on nyt valmis neuvotteluihin neuvoston kanssa.