CIA:n salaiset vangitsemiset - hiljaisuus rikottava, toteavat mepit 

 
 
©BELGA_Greg Mathieson_Landov  

Liettuan, Puolan ja Romanian pitäisi aloittaa tai jatkaa puolueettomia tutkimuksia väitteistä, joiden mukaan ne antoivat CIA:n säilyttää ja kuulustella terroristiepäilyjä salaisissa vankiloissa, todetaan ei-sitovassa parlamentin päätöslauselmassa, joka hyväksyttiin suurella enemmistöllä 11. syyskuuta.

On kulunut viisi vuotta parlamentin CIA:n toimia Euroopassa käsitelleestä raportista, mutta jäsenvaltiot eivät vieläkään ole valmiita paljastamaan koko totuutta. 10. syyskuuta käydyssä keskustelussa mepit sanoivat, että salaisia vangitsemisia pitäisi tutkia lisää ja kritisoivat samalla jäsenmaiden haluttomuutta yhteistyöhön.


"On tehtävä kaikki mahdollinen, jotta taataan tarkat ja puolueettomat tutkimukset siitä, mitä on tapahtunut ja kuka on vastuussa", sanoi mietinnön laatija Hélène Flautre (Vihreät/ALE, Ranska). "Jäsenmaiden mielikuvituksella ei ole rajoja, kun he yrittävät peitellä totuutta", hän totesi ja lisäsi, että on vakuuttunut, että "vain koordinoitu eurooppalainen lähestymistapa voi rikkoa hiljaisuuden".


Oikeusasioista vastaava komissaari Viviane Reding kehotti kyseessä olevia maita jatkamaan "perinpohjaisia, Itsenäisiä ja puolueettomia tutkimuksia totuuden selvittämiseksi".


Mepit tuomitsivat avoimuuden puutteen ja epäonnistumisen jäsenvaltioiden vastuuseen saattamisessa ihmisoikeusrikkomuksien suhteen. Sophie in 't Veld (ALDE, Alankomaat) totesi: "On häpeä, että Euroopan hallitukset kieltäytyvät kertomasta ihmisille vastuustaan ja kieltäytyvät myös pyytämästä anteeksi." "Pidämme asiaa esillä niin kauan, että ihmiset joutuvat vastuuseen ihmisoikeusloukkauksista, jotka tehtiin nimissämme."


"Terrorismin vastaisten toimenpiteiden teho ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen eivät ole vastakkaisia asioita, vaan ne sitä vastoin vahvistavat toisiaan", sanoi Michèle Striffler (EPP, Ranska) ja lisäsi, että "salaisten ilman oikeudenkäyntiä tehtävien vangitsemisten pitäisi olla mahdottomia Euroopan maaperällä".


Mepit muistuttivat, ettei terrorisminvastaisen sodan uhreja saa unohtaa ja että heille on saatava oikeutta. He myös pelkäsivät, että Eurooppa saattaa menettää moraalisen auktoriteettinsa maaperällään tapahtuvien ihmisoikeusloukkausten vuoksi. "Uhrit tarvitsevat oikeutta ja heidän pitäisi saada sitä", Flautre muistutti.


Tanja Fajon (S&D, Slovenia) muistutti, että ei pitäisi muistaa pelkästään 9/11:n uhreja, vaan myöskin sen päivän tapahtumien seurauksena syntyneen politiikan uhreja. Marie-Christine Vergiat (GUE/NGL, Ranska) sanoi puolestaan, että "meidän täytyy puhdistaa oma takapihamme. Mitä pikemmin, sen parempi."


Osa mepeistä kuitenkin epäili, onko Euroopan parlamentin mietintö oikea tapa ongelmien ratkaisemiseksi. Timothy Kirkhope (ECR, UK) totesi, että "tämänkaltainen tutkimus täytyy tehdä määriteltyjen käytäntöjen mukaan itsenäisen oikeudellisen rikostutkinnan toimesta jäsenvaltiotasolla".