EU:n turvapaikkasäännöt: Dublin-järjestelmän uudistus 

Päivitetty: 
 
Luotu:   
 

Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden virta Eurooppaan viime vuosina on tuonut esiin tarpeen tehokkaammalle yhteiselle turvapaikkapolitiikalle.

Vaikka vuosien 2015 ja 2016 ennätysmäiset maahanmuuttajamäärät ovatkin vähentyneet, Eurooppaan suuntautuu luultavasti jatkossakin muuttoliikettä sen maantieteellisen sijainnin ja vakauden vuoksi.

Jotta EU:ssa oltaisiin paremmin valmistautuneita ottamaan vastaan turvapaikanhakijoita ja konflikteja, ilmastonmuutosta tai köyhyyttä pakenevia maahanmuuttajia ja jotta voidaan taata reilu taakanjako kaikkien EU-maiden välillä, EU:n yhteisiä turvapaikkasääntöjä ja erityisesti Dublin-järjestelmää tulee päivittää.

70,8 miljoonaa ihmistä maailmassa on joutunut pakenemaan kodistaan.  

Miten Dublin-sääntöjä tulisi muokata?

EU:n turvapaikkajärjestelmä perustuu Dublin-asetukseen, joka määrää, mikä EU-maa on vastuussa turvapaikkahakemuksen käsittelystä. Marraskuussa 2017 Euroopan parlamentti hyväksyi mandaatin toimielinten välisille neuvotteluille EU-maiden hallitusten kanssa Dublin-sääntöjen uudistuksesta. Parlamentti ehdottaa seuraavia uudistuksia:

  • Maa, johon turvapaikanhakija ensimmäisenä saapuu, ei enää automaattisesti olisi vastuussa hakemuksen käsittelystä.
  • Turvapaikanhakijat, joilla on aito side johonkin tiettyyn jäsenmaahan, tulisi siirtää kyseiseen maahan.
  • Ne, joilla ei ole aitoa sidettä mihinkään jäsenmaahan, jaettaisiin tasapuolisesti EU-maihin. Turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta kieltäytyvät jäsenmaat voisivat menettää EU-rahoitusta.
  • Turvatoimia on tehostettava, ja kaikki turvapaikanhakijat tulee rekisteröidä saapumisen yhteydessä ja sormenjäljet verrattava EU-tietokantoihin.
  • Alaikäisiä on suojattava paremmin, ja perheiden yhdistämistä nopeutettava.

Parlamentti on ollut valmis aloittamaan neuvottelut marraskuusta 2017, mutta EU-maiden hallitukset eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen kannastaan.

Lue lisää parlamentin kannasta oheisesta infografiikastamme ja oheisesta tausta-asiakirjasta.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan 13,6 miljoonaa ihmistä joutui pakenemaan kodeistaan vainon, sodan tai väkivallan vuoksi vuonna 2018. Maailman yhteenlaskettu kodeistaan paenneiden määrä on näin ennätysmäisen suuri, 70,8 miljoonaa ihmistä. 84 % maailman pakolaisista asuu kehittyvissä maissa.

Lue lisää parlamentin toimista EU:n turvapaikkajärjestelmän uudistamiseksi.