Mitä kaksikäyttötuotteet ovat? 

 
 

EU valmistelee uusia sääntöjä kaksikäyttötuotteiden viennille. Parlamentti haluaa, että säännöillä ehkäistään ihmisoikeusloukkauksia maailmalla.

Mitä kaksikäyttötuotteet ovat?


Kaksikäyttötuotteet ovat tuotteita tai teknologioita, joihin liittyy sotilaallisen väärinkäytön riski. Tällaisia tuotteita tai teknologioita ovat esimerkiksi lennokit ja eri kemikaalit.


Kaksikäyttötuotteilla voidaan siviilikäytössä parantaa ihmisten elämänlaatua. Väärissä käsissä niihin liittyy kuitenkin vakavia riskejä.


Kaksikäyttötuotteita voidaan esimerkiksi käyttää ihmisoikeuksien loukkaamiseen tai jopa terrori-iskuihin. Autoritaariset valtiot saattavat käyttää kaksikäyttötuotteita kansalaistensa valvontaan.


Miksi uusia sääntöjä tarvitaan?


EU haluaa ehkäistä ihmisoikeusloukkausten riskiä maailmalla. Tiukat säännöt kaksikäyttötuotteiden viennille voisivat estää niiden myyntiä sellaisille tahoille, jotka haluavat käyttää tuotteita väärin.


EU päivittääkin parhaillaan voimassa olevia sääntöjä. Uudet säännöt pysyvät paremmin teknologisen kehityksen perässä, ja niillä pystytään suojelemaan ihmisoikeuksia entistä tehokkaammin.


Seuraavat askeleet


Euroopan unionin neuvosto ja parlamentti ovat päässeet alustavaan sopuun uusista säännöistä. Molempien toimielinten tulee vielä hyväksyä säännöt ennen niiden ottamista käyttöön.


Mepit äänestivät uusien sääntöjen puolesta täysistunnossa 25. maaliskuuta.


Lue lisää siitä, kuinka EU:n kauppapolitiikka pyrkii suojelemaan ihmisoikeuksia.