Parlamentti haluaa rajoittaa ulkomaisia julkisia tukia 

 
 

Parlamentti hyväksyi säännöt, joilla torjutaan EU:n alueella toimivien yritysten saamia ulkomaisia tukia, jotka vääristävät markkinoita.

AdobeStock_Idanupong  

Julkinen yritysrahoitus on lisääntynyt maailmanlaajuisesti erityisesti siksi, että Kiinan rooli maailmantaloudessa on kasvanut.

Ulkomaiset tuet voivat vääristää kilpailua. Parlamentti haluaakin, että komissio saa valtuudet tutkia ja torjua markkinoita vääristäviä ulkomaisia tukia, jotka on myönnetty yrityksille, jotka haluavat hankkia EU:n yrityksiä tai osallistua EU:n julkisiin hankintoihin.

Ulkomaiset tuet voidaan määritellä laajasti avustuksiksi, joita hallitus myöntää oman alueensa (tai lainkäyttöalueensa) ulkopuolella toimivalle yritykselle. EU on tullut yhä tietoisemmaksi sisämarkkinoiden mahdollisista vääristymistä ja näiden tukien aiheuttamista epätasaisista toimintaedellytyksistä.

Uuden lainsäädännön tarkoituksena on varmistaa oikeudenmukainen kilpailu EU:n markkinoilla toimivien yritysten kesken luomalla yhtäläiset mahdollisuudet.

Lue lisää EU:n kaupan suojatoimista 

Reilumpaa ulkomaista rahoitusta


”Jos ulkomaiset yritykset haluavat ottaa määräysvallan eurooppalaisissa yrityksissä tai osallistua eurooppalaisiin julkisiin hankintoihin, Euroopan komission on varmistettava, että ne toimivat samoin ehdoin kuin eurooppalaiset yritykset, joiden on noudatettava tiukkaa valtiontukijärjestelmää”, totesi Christophe Hansen (EPP, Luxemburg), joka vastaa lain käsittelyn etenemisestä parlamentissa.

Uudet säännöt antaisivat komissiolle mahdollisuuden tutkia ja lieventää ulkomaisten tukien vaikutuksia. Tuet voivat olla ulkomaisia pääomasijoituksia, lainoja, verokannustimia, verovapautuksia ja velkojen anteeksiantoa. Säännöt antaisivat komissiolle myös mahdollisuuden tutkia ulkomaisia tukia fuusioissa ja yritysostoissa. Lisäksi se voisi tutkia suuriin julkisiin hankintamenettelyihin liittyvä tarjouksia, joihin liittyy kolmansien maiden julkisia tukia, koska tarjoajan olisi ilmoitettava ulkoisista rahoitusosuuksista.

”Korjaamme vihdoin tämän pitkään jatkuneen sääntelyvajeen ja otamme jälleen yhden askeleen kohti avoimia mutta oikeudenmukaisia markkinoita”, Hansen totesi.

EU on erityisen avoin talous. Se on yksi maailman suurimmista kaupparyhmittymistä, jonka osuus maailmankaupasta on 16 prosenttia. Tilastotiedot osoittavat, että maailmanlaajuiset suorat ulkomaiset sijoitukset kasvoivat viime vuonna pandemiaa edeltävän tason yläpuolelle. Suurimmat sijoitukset tulivat Yhdysvalloista, Saksasta, Japanista ja Kiinasta.

Lisää faktoja ja lukuja EU:n asemasta maailmankaupassa (infografiikka).

Komissio julkaisi toukokuussa 2021 ehdotuksen asetukseksi, jolla puututaan EU:n sisämarkkinoita vääristäviin ulkomaisiin tukiin. Parlamentti vahvisti kantansa tämän vuoden toukokuussa ja pääsi sen jälkeen yhteisymmärrykseen neuvoston kanssa.

Parlamentin jäsenet keskustelivat sopimuksesta ja hyväksyivät sen marraskuussa 2022.