Parlamentti vaatii parempaa elektroniikkaromun käsittelyä 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 

Parlamentti haluaa kiristää EU:n sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevia sääntöjä ja vähentää niihin liittyvää byrokratiaa. Se äänesti torstaina uusista keräys-, kierrätys- ja jälleenkäsittelysäännöistä. Parlamentti suosittelee myös tiukempia toimia elektroniikkaromun viennin estämiseksi kehitysmaihin, missä se voi muodostaa terveys- ja ympäristöriskin.

Parlamentti hyväksyi vuoden 2003 sääntöjen päivittämisen äänin 580 puolesta, 37 vastaan ja 22 tyhjää. Jäsenmaat keskustelevat parlamentin ottamasta kannasta ennen asian mahdollista toista käsittelyä.


Karl-Heinz Florenz (EPP, DE), joka johti lakiluonnoksen käsittelyä parlamentissa, totesi: "Meillä ei ole enää varaa tuhlata jätettämme. Parlamentti on lähettänyt vahvan viestin siitä, että viranomaisten, valmistajien ja kuluttajien on tehtävä osansa, jotta saamme kerättyä ja kierrätettyä nykyistä suuremman osan sähkö- ja elektroniikkatuotteistamme. Olemme myös vahvistaneet tiukemmat säännöt pysäyttääksemme vahingollisen jätteen laittoman viennin kehitysmaihin."


Keräystavoitteet


Parlamentin mukaan jäsenmaiden pitäisi kerätä 85 prosenttia elektroniikkajätteestä vuodesta 2016 lähtien. Lisäksi jäsenvaltioiden pitäisi kerätä vähintään 4 kiloa elektroniikkajätettä henkeä kohden vuonna 2012 tai vaihtoehtoisesti sama painomäärä kuin kyseisessä valtiossa kerättiin vuonna 2010 sen mukaan, kumpi määristä on suurempi.


Piste jätteen tuhlaamiselle


Elektroniikkaromun oikeanlainen käsittely hyödyttää terveyttä ja ympäristöä sekä edistää arvokkaiden raaka-aineiden uusiokäyttöä. Parlamentti suosittaa 50–75 prosentin kierrätystavoitetta (tuotteista riippuen) ja uutta 5 prosentin uusiokäyttötavoitetta.


Soveltamisala ja aurinkopaneelit


Uusien sääntöjen tulisi koskea kaikenlaista elektroniikkaromua, paitsi erikseen mainittuja poikkeuksia, kuten hyvin suuria laitteita sekä sotilaallisia varusteita ja ajoneuvoja. Parlamentin mukaan säännöt pitäisi ulottaa myös aurinkopaneeleissa käytettäviin aurinkosähkömoduuleihin, sillä tämä jäte on ammattilaisten tuottamaa, ja alalla on jo sopimus kierrätystavoitteista.


Tuottajan ja kuluttajan vastuu


Parlamentti alleviivaa, että elektroniikkaromuun liittyvät rekisteröinti- ja raportointimenettelyt on standardoitava, jotta yritysten kuluja ja hallinnollista taakkaa voidaan pienentää. Se ehdottaa elektronisten laitteiden kategorioiden vähentämistä menettelyjen yksinkertaistamiseksi.


Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajien on maksettava jätteiden keräämisestä. Lisäksi ne voivat vaikuttaa myönteisesti kunnioittamalla ympäristöystävällisen suunnittelun sääntöjä ja luomalla tuotteita, jotka on helppo korjata tai kierrättää.


Kuluttajien tulisi hävittää elektroniikkajäte lain mukaisesti, sillä heillä on oikeus viedä laitteet ilmaiseksi keräyspisteisiin. Parlamentin mukaan kuluttajilla pitäisi myös olla oikeus palauttaa hyvin pienet esineet jälleenmyyjille. Laki vapauttaa hyvin pienet kaupat tästä velvoitteesta, mutta se koskee esimerkiksi etämyyjiä.


Laiton vienti


Suurta osaa elektroniikkaromusta väitetään väärin perustein "uudelleen käytettäväksi". Näitä tavaroita viedään kehitysmaihin, missä niitä usein käsitellään turvattomissa olosuhteissa ja jopa lapsityövoiman avulla. Parlamentti tukee komission ehdotusta kuljetusten tiukemmasta tutkimisesta. Lisäksi se painottaa, että elektroniikan viejän olisi oltava vastuussa sen todistamisesta, että kuljetettava tavara sisältää elektroniikkalaitteita eikä romua.