Parlamentti vaatii verkkosensuuriin tarkoitettujen ohjelmien viennin valvontaa  

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 

EU:lla pitäisi olla säännöt, joiden avulla voitaisiin valvoa ja hillitä diktatuurien harjoittamaa internetsensuuria, todetaan keskiviikkona hyväksytyssä ihmisoikeusvuosikertomusta 2010 koskevassa päätöslauselmassa. Parlamentti toivoo uusien sääntöjen lisäävän niiden EU:ssa toimivien tietoliikenneyhtiöiden vastuullisuutta, jotka vievät ulkomaille esimerkiksi verkkosivujen estämiseen ja kännykkäkeskustelujen valvomiseen tarkoitettuja välineitä ja ohjelmia.

"Käynnissä on jatkuva kilpajuoksu niiden välillä, jotka tahtovat käyttää uutta mediaa vapauden lisäämiseen ja niiden, jotka tahtovat käyttää sitä sortamiseen.  Tietoliikenneyhtiö Vodafonen on opittava siitä, että se otti käskyjä Mubarakilta", sanoi esittelijä Richard Howitt (S&D, UK) viitaten Vodafonen päätökseen katkaista palvelunsa Egyptissä Mubarakin hallinnon käskystä vain viikkoja ennen Egyptin vallankumousta.


Päätöslauselma vaatii komissiolta vuoden 2013 loppuun mennessä ehdotuksia siitä, miten voidaan valvoa sellaisten tuotteiden ja palvelujen vientiä, jotka on tarkoitettu verkkosivustojen estämiseen tai internet- ja puhelinliikenteen seuraamiseen.


Arabikevät näytti internetin ja sosiaalisen median voiman mielipiteen- ja sananvapauden välineinä, päätöslauselmaluonnoksessa todetaan. Se vaatii myös lisää tukea median vapauden valvomiseen sekä itsenäisten journalistien ja bloggareiden suojeluun.


Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC)


Luonnos kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita työskentelemää johdonmukaisemmin Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa pidätysmääräysten täytäntöönpanon varmistamiseksi. Se vaatii erityisesti Kyproksen tasavallalta, Tšekin tasavallalta, Unkarilta, Italialta, Luxemburgilta ja Portugalilta kansallista lainsäädäntöä Kansainvälisen rikostuomioistuimen kanssa tehtävästä yhteistyöstä.


Poikkeukselliset luovutukset ja salaiset pidätykset


Kaikki jäsenvaltiot eivät ole käsitelleet osallisuuttaan maailmanlaajuisiin ihmisoikeusloukkauksiin, jotka tapahtuivat Yhdysvaltojen luovutuksia ja salaisia pidätyksiä koskevan ohjelman yhteydessä, päätöslauselmassa todetaan. Teksti vaatii EU:n toimielimiä jatkamaan jäsenvaltioiden painostamista kattavien ja avoimien tutkimusten toteuttamiseksi.


Lasten oikeudet


Päätöslauselmaluonnos kehottaa neuvostoa ja komissiota vauhdittamaan ponnistuksia lapsen oikeuksien yleissopimuksen ratifioimiseksi koko maailmassa ja edistämään niiden tehokasta täytäntöönpanoa. Se kehottaa myös Euroopan ulkosuhdehallintoa sisällyttämään EU:n vuosittaisiin ihmisoikeuskertomuksiin lasten oikeuksia koskevan luvun.


EU:n ihmisoikeuksia käsittelevä erityisedustaja


Päätöslauselma kiittää suunnitelmaa nimetä parlamentin jo vuosia pyytämä ihmisoikeuksia käsittelevä EU:n erityisedustaja.


Menettely: päätöslauselma