EP: viisumikielto Magnitskin tapaukseen sekaantuneille viranomaisiille 

Lehdistötiedote 
 
 

Parlamentti vaatii viisumirajoituksia ja varojen jäädyttämistä niille venäläisviranomaisille, jotka on yhdistetty venäläisasianajaja Sergei Magnitskin kuolemaan. Magnitski kuoli pidätettynä ollessaan sen jälkeen kun oli syyttänyt venäläisiä virkamiehiä laajasta korruptiosta ja varkaudesta. Seuraamukset voisivat saada Venäjän viranomaiset paneutumaan oikeusvaltiota koskeviin kysymyksiin Venäjällä, parlamentti toteaa.

Parlamentti kehottaa ministerineuvostoa laatimaan EU:n yhteisen luettelon virkamiehistä, jotka ovat vastuussa Sergei Magnitskin kuolemasta, sitä seuranneesta oikeudellisesta peittelystä sekä hänen perheensä edelleen jatkuvasta ahdistelusta. Nämä virkamiehet pitäisi asettaa EU:n laajuiseen viisumikieltoon ja jäädyttää varat, joita heillä tai heidän lähipiirillään on unionissa, tiistaina hyväksytyssä päätöslauselmassa todetaan.


"Sen sijaan, että nämä virkamiehet olisivat joutuneet oikeuteen, he ovat yhä samoissa työpaikoissa. He matkustavat EU:ssa ja käyttävät likaista rahaa täällä", sanoi esittelijä Kristiina Ojuland (ALDE, Viro). "Samaan aikaan tämä suositus on merkki tuestamme Venäjän kansalle, joka tavoittelee aitoa eikä muodollista demokratiaa", hän lisäsi.


Rajoituksia muutosten aikaansaamiseksi


Viisumirajoitukset ja muut seuraamukset ovat tarpeellinen ja oikeutettu ulkopolitiikan väline ja ne voisivat saada Venäjän viranomaiset puuttuakseen entistä konkreettisemmin ja vakuuttavammin nykyiseen rankaisemattomuuden ilmapiiriin Venäjällä, tekstissä todetaan. Se kehottaa neuvostoa työskentelemään Venäjän kanssa laajalle levinneen korruption lopettamiseksi ja sellaisen oikeusjärjestelmän luomiseksi, jota ei voitaisi käyttää väärin poliittisista syistä.


Ei ainoa tapaus


Sergei Magnitskin tapaus on vain yksi mutta sitäkin huomattavampi ja paremmin dokumentoitu perusoikeuksien loukkaus, jossa Venäjän lainvalvontaviranomaiset ovat käyttäneet valtaansa väärin, päätöslauselmassa todetaan. Parlamentti kannustaa neuvostoa ottamaan viimeisenä keinona käyttöön samanlaisia rajoittavia toimenpiteitä muita ihmisoikeusloukkauksiin syyllistyneitä kohtaan, kun syytteet ovat hyvin dokumentoituja ja niistä on yhdenmukaista ja riippumatonta näyttöä.


Taustaa


Sergei Magnitski kuoli marraskuussa 2009 oltuaan 358 päivää pidätettynä ilman oikeudenkäyntiä. Hänet pidätettiin sen jälkeen kun hän oli syyttänyt virkamiehiä laajamittaisesta korruptiosta ja Venäjän hallitukselta varastamisesta. Häneltä kiellettiin riittävä lääkäreiden apu ja hän kuoli pidätettynä kahdeksan päivää ennen kuin hänet olisi pitänyt vapauttaa tai tuoda oikeuden eteen.Menettely: ei-lakia säätävä päätöslauselma