EP: Toimenpidesuosituksia järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja rahanpesun kitkemiseksi 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
Järjestäytyneen rikollisuuden varoihin ja tulonlähteisiin on puututtava, mepit totesivat © BELGA/AFP/J.C.Magnenet  

Parlamentti hyväksyi keskiviikkona suosituksensa järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja rahanpesun kitkemiseen tähtääväksi toimintasuunnitelmaksi vuosille 2014–2019. Toimintasuunnitelmaehdotuksessa esitetään puuttumista esimerkiksi järjestäytyneen rikollisuuden varoihin ja tulonlähteisiin. Arvioiden mukaan EU:ssa on lähes 4000 kansainvälistä rikollisjärjestöä.

"Mafian toiminnan aiheuttamia kustannuksia on vaikea arvioida, mutta kustannusten arvioidaan olevan 4-5 prosenttia EU:n BKT:sta", totesi mietinnön esittelijä Salvatore Iacolino (EPP, Italia). Parlamentin päätöslauselmassa ehdotetaan järjestäytyneen rikollisuuden kitkemiseksi konkreettisia toimenpiteitä, jotka voidaan toteuttaa tulevalla vaalikaudella, hän lisäsi. Parlamentti hyväksyi päätöslauselman äänin 526 puolesta, 25 vastaan ja 87 tyhjää.


Euroopan poliisivirasto Europolin arvion mukaan EU:ssa toimi 3 600 kansainvälistä rikollisjärjestöä vuonna 2013. Arvion mukaan 70 prosenttiin niistä kuului jäseniä useista maista.


EU:n taloudelliset intressit


Parlamentin jäsenet ehdottavat, että henkilöt, jotka ovat saaneet tuomion korruptiosta, rahanpesusta tai järjestäytyneestä rikollisuudesta, eivät saa osallistua julkisiin hankintamenettelyihin. Tuomionsaaneet eivät myöskään saisi asettua ehdolle julkiseen virkaan tai toimia julkisessa virassa.


Parlamentin jäsenet toistavat päätöslauselmassa jo aiemmin esitetyn vaatimuksen perustaa Euroopan syyttäjänvirasto, jonka tehtävänä olisi tutkia EU:n taloudelliseen etuihin kohdistuvia rikoksia. Päätöslauselmassa pyydetään osoittamaan sille tarvittavat henkilö- ja taloudelliset resurssit.


YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan järjestö UNODC:n mukaan laittomasta toiminnasta peräisin olevan rahan osuus on 3,6 prosenttia koko maailman BKT:stä. Komissio puolestaan arvioi, että korruption aiheuttamat kustannukset ovat EU:ssa noin 120 miljardia euroa vuodessa eli noin prosentin EU:n BKT:stä.


Rikollisjärjestöjen varat


Parlamentin jäsenet korostavat tarvetta puuttua rikollisjärjestöjen varoihin EU:n taloudellisten etujen turvaamiseksi. Toimenpidesuosituksissa ehdotetaan pankkisalaisuuden poistamista ja veroparatiisien kitkemistä EU:n alueelta. Mepit haluaisivat käyttää takavarikoidun rikollisen toiminnan avulla hankitun omaisuuden yhteiskunnallisiin tarkoituksiin.


Ihmiskaupan kitkeminen


Parlamentin jäsenet haluavat kovempia rangaistuksia ihmiskaupasta ja parempaa suojelua ihmiskaupan uhreille. Mepit korostavat, että pakkotyön torjunnassa olisi keskityttävä erityisesti kohteisiin, joissa riistetään halpaa pakkotyövoimaa.


Ihmiskaupan arvoksi on arvioitu noin 25 miljardia euroa vuosittain. Kansainvälinen työjärjestö on arvioinut, että EU:ssa pakkotyötä tekee 880 000 henkilöä, joista 270 000 on seksuaalisen hyväksikäytön uhreja.


Mafiankaltaiseen järjestöön osallistuminen


Päätöslauselmassa ehdotetaan järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja rahanpesun määritelmän laatimista. Määritelmän tulisi sisältää myös mafiankaltaiseen järjestöön osallistumisen rikosnimike.
Sopupelit ja äänten ostaminen


Päätöslauselmassa ehdotetaan sopupelien määrittämistä rikokseksi. Samoin parlamentin jäsenet haluavat kriminalisoida äänten ostamisen myös silloin, kun siihen sisältyy aineettomia etuja.


Taustatietoa


Parlamentin keskiviikkona hyväksymä päätöslauselma pitää sisällään ehdotuksen toimintasuunnitelmasta, jossa esitetään toimenpidesuosituksia järjestäytyneen rikollisuuden torjumiseksi kansainvälisellä, Euroopan ja kansallisella tasolla. Päätöslauselman laati maaliskuussa 2012 perustettu järjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevä erityisvaliokunta (CRIM). Valiokunnan tehtävänä oli tarkastella järjestäytyneen rikollisuuden vaikutuksia unionin talouteen ja yhteiskuntaan sekä ehdottaa asianmukaisia toimia rikollisuuden ehkäisemiseksi.


Menettely: Ei-lakiasäätävä päätöslauselma