Tekijänoikeuksien lisensointi: kohti EU:n laajuisia online-musiikkipalveluja 

Lehdistötiedote 
 
 
Useita alueita kattavien lisenssien myötä palveluntarjoajien on jatkossa aiempaa helpompaa hankkia tarvittavat lisenssit useassa maassa saatavilla olevia online-musiikkipalveluita varten ©BELGA/EASYPHOTOSTOCK/L.DOLGACHOV  

Parlamentti hyväksyi tiistaina uudet tekijänoikeuksien hallinnointia koskevat säännöt. Sääntöjen myötä palveluntarjoajien on jatkossa aiempaa helpompaa hankkia tarvittavat lisenssit useassa maassa saatavilla olevia online-musiikkipalveluita varten. Samalla pyritään varmistamaan, että tekijänoikeuksia hallitaan tehokkaasti ja että artisteille maksetaan oikeuksien käytöstä asianmukainen korvaus joutuisasti.

“Direktiivi huomioi eurooppalaisten taiteilijoiden oikeudet ja samalla varmistaa, että jatkossa kuluttajien käytettävissä on tekijänoikeuksia kunnioittavia musiikkipalveluita aiempaa paremmin”, totesi mietinnöstä vastannut Marielle Gallo (EPP, Ranska). “Direktiivi on osoitus siitä, että tekijänoikeuksia voidaan suojella myös internet-aikakaudella. Tekijänoikeuksilla on merkittävä rooli digitaalisessa taloudessa”, hän jatkoi.


Rajat ylittäviä lisenssejä uusia digitaalisia musiikkipalveluja varten


Uusien sääntöjen on tarkoitus edistää rajat ylittävien lisenssien käyttöä siten, että palveluntarjoajat pystyisivät hankkimaan tarvittavat lisenssit tekijänoikeusjärjestöiltä, jotka tarjoavat lisenssejä usean maan alueelle. Tämän on tarkoitus edistää uusien EU:n laajuisten musiikkipalvelujen rakentamista.


Kulttuurillinen monimuotoisuus


Säännöillä halutaan myös varmistaa, että kaikilla musiikkiteoksilla on pääsy useita maita kattavien tekijänoikeuslisenssien piiriin. Ne tekijänoikeusjärjestöt, jotka eivät itse myönnä lisenssejä usean maan alueelle, voivat pyytää toista vastaavaa järjestöä edustamaan teoksiaan. Parlamentin jäsenten vaatimuksesta tekijänoikeusjärjestön on hallinnoitava kaikkia sen edustamien teosten oikeuksia samoin ehdoin, joita se soveltaa oman teosvalikoimansa hallinnointiin.


Asianmukainen korvaus tekijänoikeuksien haltijoille


Lisäksi direktiivissä määritetään sääntöjä kaikille tekijänoikeusjärjestöille. Tekijänoikeusjärjestöjen on esimerkiksi maksettava korvaus oikeuksienhaltijoille oikeuksien käytöstä mahdollisimman nopeasti, pääsääntöisesti viimeistään yhdeksän kuukauden kuluessa sen tilikauden lopusta, jona tekijänoikeustulot kerättiin.


Säännöissä varmistetaan myös, että oikeuksienhaltijat voivat halutessaan osallistua oikeuksien hallintaa koskevaan päätöksentekoon ja valita itse haluamansa tekijänoikeusjärjestö edustamaan oikeuksiaan. Lisäksi tekijänoikeusjärjestöjen on noudatettava muun muassa avoimuutta, raportointia, hallintoa sekä tekijänoikeustulojen keräämistä ja käyttöä koskevia sääntöjä.


Seuraavaksi


Parlamentti hyväksyi nämä säännöt, joista parlamentin ja neuvoston neuvottelijat ovat jo päässeet alustavaan sopuun, äänin 640 puolesta, 18 vastaan ja 22 tyhjää. Seuraavaksi on EU-maiden ministereiden vuoro hyväksyä säännöt virallisesti. Direktiivin tultua voimaan jäsenvaltioilla on 24 kuukautta aikaa saattaa säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä.