Mepit suosittavat yleislatureita matkapuhelimille 

Lehdistötiedote 
 
 
Parlamentin jäsenet kehottavat kehittämään kaikkiin matkapuhelimiin sopivan yleislaturin. ©BELGAIMAGE/AGEFOTOSTOCK/McPHOTO/ODE  

Parlamentin jäsenet kannustavat kehittämään yleislaturin, jota voidaan käyttää kaikissa EU:ssa myytävissä matkapuhelimissa. Yleislaturin avulla on tarkoitus vähentää tarpeetonta elektroniikkajätettä ja kuluttajille aiheutuvia kuluja. Parlamentti hyväksyi torstaina radiolaitteita koskevan lakiehdotuksen, josta parlamentin ja neuvoston neuvottelijat ovat jo päässeet sopuun.

"Päivitetyn radiolaitteita koskevan direktiivin avulla voidaan tehokkaasti estää eri radiolaitteiden välisiä häiriöitä. Olen erityisen tyytyväinen siitä, että päätimme esittää yleislaturin käyttöönottoa, sillä siitä hyötyvät niin kuluttajat kuin ympäristö. Näin voimme säästää vuodessa 51 000 tonnia jätettä", totesi mietinnön esittelijä Barbara Weiler (S&D, DE).


Direktiivissä luodaan yhtenäisiä sääntöjä erilaisten radiolaitteiden, esimerkiksi matkapuhelinten, autonovien avaajien sekä modeemien, tuomisesta markkinoille. Uusilla säännöillä pyritään esimerkiksi varmistamaan, että laitteiden käyttö ei aiheuta häiriötä toisille laitteille ja että ne noudattavat terveys- ja ympäristövaatimuksia.


Yleislaturi


Parlamentin jäsenet ajavat yleislaturin kehittämistä tietyille radiolaitteille, erityisesti matkapuhelimille.


Parlamentin jäsenten vaatimuksesta se, että radiolaitteet ovat yhteensopivia yleislaturin kanssa, on jatkossa radiolaitteiden olennainen vaatimus. Säännöt kuitenkin jättävät komissiolle päätösvallan siitä, mitkä radiolaitteet kuuluvat tämän vaatimuksen piiriin.


Vaarallisten radiolaitteiden jäljittäminen


Parlamentin jäsenet tukivat ehdotusta markkinoiden valvontakeinoista, joiden avulla viranomaiset voivat tunnistaa ne radiolaitteet, jotka eivät noudata turvallisuusmääräyksiä.


Jäsenmaiden antamien tietojen perusteella ja tarkan arvioinnin jälkeen komissio valmistelee listan niistä laitteista, jotka pitää rekisteröidä ennen kuin ne voidaan tuoda markkinoille. Samankaltainen järjestely on jo toiminnassa Yhdysvalloissa.

 

Seuraavaksi


Parlamentti hyväksyi direktiiviehdotuksen äänin 550 puolesta, 12 vastaan ja 8 tyhjää. Ennen kuin direktiivi astuu voimaan, neuvoston on vielä hyväksyttävä se. Jäsenvaltioilla on tämän jälkeen kaksi vuotta aikaa saattaa säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä, minkä jälkeen valmistajilla on vielä yksi vuosi aikaa ottaa uudet vaatimukset käyttöön.


Menettely: Tavallinen lainsäädäntömenettely (yhteispäätös), 1. käsittely (sopu)