Konfliktimineraalit: Parlamentti esittää pakollista sertifiointia maahantuojille 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
Mineraalien ja metallien alkuperän selvittäminen auttaisi estämään niiden myynnistä saatavien tulojen päätyminen konfliktialueiden aseellisille ryhmille ©BELGA_AFP_L.HEALING  

Parlamentti esittää, että EU:ssa otetaan käyttöön tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa konfliktialueilta maahantuovien yritysten sertifiointi. Parlamentti hyväksyi keskiviikkona kantansa ns. konfliktimineraaleja koskevaan lakiesitykseen äänin 402 puolesta, 118 vastaan ja 171 tyhjää. Sertifioinnin tavoitteena on varmistaa, ettei näistä ns. konfliktimineraaleista saatuja tuloja käytettäisi ruokkimaan konflikteja ja ihmisoikeusloukkauksia.

Parlamentin jäsenet muuttivat täysistuntoäänestyksessään sekä komission että parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan esityksiä. Parlamentti esittää, että sertifiointi olisi pakollinen kaikille niille EU:n maahantuojille, jotka tuovat mineraaleja ja metalleja konfliktialueilta. Lisäksi kuluttajatuotteiden valmistukseen tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa käyttävät yritykset, joita voi olla jopa 880 000, ovat velvollisia ilmoittamaan toimista, joihin ne ryhtyvät mineraalien ja metallien hankintaketjun riskien määrittämiseksi ja niiden käsittelemiseksi.

Ehdotus pakollisesta sertifioinnista

Koska mineraalien alkuperä voidaan vielä jäljittää sulattamoissa ja jalostamoissa, parlamentin jäsenet esittävät komission alkuperäistä omaehtoisuuteen perustuvaa esitystä tiukempia sääntöjä: mepit vaativat, että jalostamoiden ja sulattamoiden on teetettävä toimitusketjunsa due diligence -käytännöistä kolmannen osapuolen suorittama tarkastus.

Lisäksi mepit esittävät, että komissio myöntäisi taloudellista tukea komission COSME-ohjelman kautta niille mikro- ja pk-yrityksille, jotka haluavat hankkia sertifikaatin.

Järjestelmän seuranta

Parlamentti esittää, että komissio arvioisi kaksi vuotta asetuksen soveltamispäivästä ja joka kolmas vuosi sen jälkeen sääntöjen toimintaa ja vaikuttavuutta (komissio esitti tarkastelua kolme vuotta asetuksen soveltamisesta ja joka kuudes vuosi sen jälkeen).

Maantieteellinen kattavuus

Säännöt koskisivat kaikkia konfliktialueita ja korkean riskin alueita, kuten esimerkiksi Kongon demokraattisen tasavallan ja Afrikan suurten järvien alueita. Tässä yhteydessä ’konfliktialueilla ja korkean riskin alueilla’ tarkoitetaan alueita, joilla on käynnissä aseellinen konflikti, joilla esiintyy laajoja väkivaltaisuuksia, joiden siviili-infrastruktuuri on luhistunut tai jotka ovat epävakaassa konfliktinjälkeisessä tilanteessa ja joiden hallinto ja turvallisuus ovat heikolla pohjalla tai puuttuvat kokonaan. Tilanteisiin liittyy usein ihmisoikeuksien laaja ja järjestelmällinen rikkominen.

Seuraavaksi

Parlamentti päätti äänin 343 puolesta, 331 vastaan ja 9 tyhjää jatkaa lakiesityksen 1. käsittelyä. Parlamentti päätti lisäksi aloittaa epäviralliset neuvottelut neuvoston kanssa kompromissiratkaisun löytämiseksi.

Taustatietoa

Tinaa, tantaalia, volframia ja kultaa käytetään useissa kuluttajatuotteissa. Niitä käytetään esimerkiksi auto-, ilmailu-, pakkaus-, rakennus-, valaistus-, teollisuuskoneisto- ja työkaluteollisuudessa. Nyt käsiteltävänä olevat säännöt voivat vaikuttaa jopa 880 000 valmistajaan.

EU:n tuotantoketjun due diligence –vaatimukset perustuvat OECD:n due diligence -ohjeistukseen, joilla pyritään edistämään mineraalien vastuullista hankintaa alueilla, joilla on aseellisia konflikteja tai niiden riski.

Menettely: yhteispäätös (tavallinen lainsäätämisjärjestys), 1. käsittely