Parlamentti hyväksyi uudet nettiajalle päivitetyt matkapakettisäännöt 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
Verkon kautta matkapaketin varanneet ovat oikeutettuja samaan kuluttajansuojaan kuin matkatoimistosta matkan varanneet - ©AP Images/European Union - EP  

Lennoista, majoituksesta tai esimerkiksi vuokra-autosta koostuvan matkapaketin verkosta ostava matkustaja on oikeutettu jatkossa samaan kuluttajansuojaan kuin matkatoimistosta matkapaketin ostava, todetaan säännöissä, jotka parlamentti hyväksyi tiistaina. Mepit onnistuivat varmistamaan, että matkustajilla on jatkossa paremmat mahdollisuudet perua matkapaketti ja saada ennen paketin ostoa selkeää tietoa siitä, kuka on vastuussa ongelmatilanteissa.

”Matkustusmarkkinoiden muutoksesta ja verkossa tehtävien matkavarausten kasvusta johtuen vuodelta 1990 peräisin olevan lainsäädännön päivittäminen oli välttämätöntä”, sanoi raportoija Birgit Collin-Langen (EPP, Saksa).


”Lainsäädännön päivityksellä vahvistetaan eurooppalaisten matkustajien oikeuksia. Lainsäädäntö kattaa jatkossa uudet varaustavat, minkä lisäksi matkustajille on kerrottava heidän oikeuksistaan. Samalla olemme ottaneet huomioon alan, niin matkanjärjestäjien, matkatoimistojen, kuin myös hotellien, taloudelliset intressit”, hän lisää.

 

Parannus matkustajien kuluttajansuojaan

 

Matkapakettisäännöt kattavat jatkossa sekä matkapaketit (joko matkanjärjestäjän tai matkustajan suunnittelemat) sekä "linkitetyt matkajärjestelyt", joissa kuluttaja ohjataan esimerkiksi lennon varauksen jälkeen ostamaan lisäpalveluita kohdennettujen verkkolinkkien kautta.


Parlamentti onnistui varmistamaan, että matkapaketiksi luetaan jatkossa myös sellaiset toisiinsa kytkeytyneet ostot, joissa matkustajan nimi, maksutiedot ja sähköpostiosoite toimitetaan myyjältä toiselle ja sopimus toisen myyjän kanssa tehdään 24 tunnin kuluessa matkapaketin ensimmäisen osion varauksesta.


Selkeää tietoa ja lisää oikeuksia

 

Matkanjärjestäjän ja jälleenmyyjän on ilmoitettava matkustajalle ennen lomamatkan ostoa, että kyseessä on matkapaketti. Lisäksi heidän on kerrottava matkustajien oikeuksista sekä siitä, kuka on vastuussa ongelmatilanteissa.


Parlamentti lisäsi sääntöihin kohdan, jonka mukaan matkanjärjestäjien on ilmoitettava matkustajille arvioitu lähtö- ja paluuaika, sekä tiedot mahdollisista lisäkustannuksista, joista matkustaja saattaa joutua vastaamaan.


Parlamentin jäsenet onnistuivat myös varmistamaan, että jatkossa matkustajilla on oikeus perua matkapaketin osto ja saada rahansa takaisin, jos paketin hinta nousee ennen matkan alkua yli 8 % (komissio ehdotti hintakatoksi 10 prosenttia) tai jos matkakohteessa vallitsee "väistämättömät olosuhteet", kuten luonnonkatastrofi tai terrori-isku.

 

Seuraavaksi

 

Äänestys parlamentissa päättää lainsäädäntömenettelyn EU:ssa. EU-mailla on nyt kaksi vuotta aikaa saattaa uudet säännöt osaksi kansallista lainsäädäntöä. Sääntöjä on noudatettava kuuden kuukauden kuluttua tämän kahden vuoden takarajan umpeutumisesta.


Menettely: yhteispäätös (tavallinen lainsäätämisjärjestys), 2. käsittely