Uusia välineitä työnhakijoiden ja avointen työpaikkojen yhteensaattamiseksi Euroopassa 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 

Parlamentti hyväksyi torstaina päätöksen, jonka myötä tehostetaan eurooppalaisen työvälitysverkoston (EURES) toimintaa työnhakijoiden ja avointen työpaikkoilmoitusten koko EU:n kattavan tietokannan avulla. Esitettyjen uudistusten tavoitteena on auttaa työpaikkojen kysyntää ja tarjontaa kohtaamaan paremmin ja siten vähentää työttömyyttä sekä huomioida aiempaa paremmin rajojen tuntumassa olevat alueet ja nuorten tilanne.

Uuden älykkäämmän EURES-sivuston on tarkoitus linkittää automaattisesti työnhakijoiden ansioluettelot työnhakijoiden taitoja vastaaviin työpaikkailmoituksiin. Uudistuksen myötä jäsenvaltioiden työvoimatoimistoissa julkaistut avoimet tehtävät ovat nähtävillä EURES-sivuston kautta koko EU:ssa.


Mepit hyväksyivät torstaina jäsenvaltioiden edustajien kanssa viime vuoden lopulla saavutetun kompromissin äänin 576 puolesta, 56 vastaan ja 21 tyhjää. Mietinnön esittelijänä parlamentissa toiminut Heinz K. Becker (EPP, Itävalta) totesi: "Joissakin EU-maissa on huomattavaa työttömyyttä samalla kun muualla Euroopassa on täyttämättä 2 miljoonaa työpaikkaa, koska näihin paikkoihin ei löydy osaavia työntekijöitä. Uudistettu EURES-sivusto voi auttaa työnhakijoita löytämään näitä avoimia työpaikkoja".


Tukipalvelun, joka auttaa yhdistämään työhakemukset ja avoimet työpaikat, on työnhakijoille ilmainen. Lisäksi on haluttu varmistaa, että kaikilla unionin työntekijöillä on mahdollisuus saada palveluita yhdenvertaisen kohtelun periaatteen mukaisesti. Vammaisten henkilöiden esteettömyys työnhakuun tullaan myös turvaamaan.


Parlamentin neuvottelijat onnistuivat laajentamaan verkostoa siten, että verkostoon voivat jatkossa kuulua myös yksityiset työvoimapalvelut, mikäli ne tarjoavat tukipalveluita sekä työntekijöille että työnantajille. Parlamentti on myös neuvotellut lisäyksiä lakiesitykseen rajat ylittävien työmarkkinoiden kehittämiseksi.


Mepit varmistivat myös, että julkisesti rahoitettuja harjoittelu- ja oppisopimuspaikkoja ei tarvitse ilmoittaa EU:n laajuisessa järjestelmässä koulutusjärjestelmien ja jäsenvaltioiden aktiivisten työmarkkinatoimenpiteiden eroavaisuuksien vuoksi.


Seuraavaksi


Ministerineuvoston on vielä virallisesti hyväksyttävä parlamentin nyt hyväksymä asetus. Asetus tulee voimaan sen jälkeen kun se on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, minkä jälkeen EU-mailla on 2 vuotta aikaa ottaa järjestelmä käyttöön.


Taustatietoa toimittajille

 

Eurooppalainen työnvälitysverkosto EURES perustettiin 1993 Euroopan komission, EU-maiden kansallisten työvoimatoimistojen (ja Sveitsin, Norjan, Islannin, Liechtensteinin) sekä työmarkkinaosapuolten ja yksityisten työnvälitystoimistojen väliseksi yhteistyöverkostoksi.

 

Verkoston toiminnassa on havaittu puutteita, jotka liittyvät esimerkiksi työnhakijoiden ansioluetteloiden ja työtehtävien tietokantoihin ja niiden välisiin yhteyksiin. Verkosto ei myöskään tarjoa riittävää tietoa koskien rajat ylittävää työntekoa. Muissa jäsenmaissa työskentelevien työntekijöiden määrä on vielä ainoastaan 7,5 miljoonaa tai 3,1 % aktiivisesta väestöstä. Lukuun ei lasketa mukaan työntekijöitä, jotka työskentelevät toisessa maassa mutta asuvat kotimaissaan.

 

Internet-sivuston lisäksi EURES-verkostoon kuuluu noin 1000 neuvonantajaa eri puolilla Eurooppaa.


Menettely: yhteispäätösmenettely (tavallinen lainsäätämisjärjestys) 1. käsittely (sopu)

3,1 %  ; EU:n taloudellisesti aktiivisesta väestöstä työskentelee toisessa jäsenmaassa