Mepit: lemmikkieläinten laittomaan kauppaan puututtava 

Lehdistötiedote 
 
 
Mepit kehottavat puuttumaan laittomaan lemmikkiläinten kauppaan ©AP Images/ European Union-EP  

Euroopan parlamentti päätti torstaina vaatia tehokkaampaa koirien ja kissojen rekisteritietojen vaihtoa EU-maiden välillä lemmikkieläinten laittoman kaupan torjumiseksi. Laittomaan kauppaan liittyy usein eläinten huono kohtelu ja tautien leviämisen riski. Lemmikkieläinten, mukaan lukien luonnonvaraisten eläinten, laiton kauppa on yhä enemmän yhteydessä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, lisäksi siitä aiheutuu kansanterveydellisiä riskejä, mepit huomattavat.

Parlamentti hyväksyi torstaina ei-lakiasäätävän päätöslauselman, jossa se vaatii komissiota varmistamaan, että kaikissa jäsenmaissa otetaan käyttöön koirien ja kissojen rekisteritietojen yhteensopivat tietokannat. Vastaavien tietokantojen käyttöönottoa tulisi harkita myös muiden lemmikkieläinten osalta. Lemmikkieläinten yhteensopivat tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmät vähentäisivät asiakirjojen väärentämisen ja laittoman kaupan mahdollisuuksia, auttaisivat selvittämään tautiepidemioiden alkuperän ja reagoimaan eläinten huonoon kohteluun ja muihin eläinten hyvinvointia koskeviin huolenaiheisiin, mepit korostavat.


Monilla jäsenvaltioilla on jo käytössä pakollinen lemmikkieläinten tunnistamis- ja rekisteröintijärjestelmä. Eroja kuitenkin ilmenee esimerkiksi säilytettävien tietojen ja tunnistamis- ja rekisteröintivaatimusten piiriin kuuluvien eläinten suhteen, päätöslauselmassa todetaan. Parlamentin jäsenet kehottavatkin tekemään tietokannoista yhdenmukaiset. Samalla mepit korostavat, että lemmikkieläinten omistajien ja myyjien henkilötiedot on suojattava asiaankuuluvasti.


Lemmikkieläinten ja luonnonvaraisten eläinten laittomaan kauppaan puututtava


Parlamentti kehottaa komissiota lisäksi toteuttamaan tehokkaita ja vaikuttavia toimenpiteitä lemmikkieläinten, myös lemmikkeinä pidettävien luonnonvaraisten eläinten, laittoman kaupan torjumiseksi.


Laittomasti kaupatut lemmikkieläimet usein epäasianmukaisesti kasvatettuja


Laittomasti kaupatut lemmikkieläimet ovat usein epäasianmukaisesti kasvatettuja ja huonosti sosiaalistettuja, minkä lisäksi niitä koskeva tautiriski on suurempi, päätöslauselmassa todetaan. Mepit huomauttavat myös, että 70 prosenttia ihmisillä viime vuosikymmeninä havaituista uusista taudeista on lähtöisin eläimistä.


Taustatietoa toimittajille


Parlamentin odotetaan äänestävän eläinten terveyttä koskevasta lakiehdotuksesta täysistunnossa maaliskuussa. Parlamentti ja neuvosto ovat päässeet lain yksityiskohdista alustavaan sopuun kesäkuussa 2015. Uuden lain myötä komissio voi pyytää jäsenmaita perustamaan kansalliset tietokannat lemmikkieläimistä, mikäli se koetaan tarpeen tautien torjumiseksi ja jäljittämiseksi. Laissa velvoitettaisiin myös ammattimaisia lemmikkieläinten kasvattajia ja myyjiä rekisteröitymään. 


Menettely: Ei-lakiasäätävä päätöslauselma