Muutto toiseen EU-maahan? Asiakirjojen hyväksyminen jatkossa yksinkertaisempaa 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 

Uudet EU-säännöt helpottavat EU-maasta toiseen muuttavien kansalaisten tilannetta tekemällä tiettyjen yleisten asiakirjojen, kuten syntymä- ja avioliittotodistusten, hyväksymisestä ja aitouden todistamisesta helpompaa toisessa EU-maassa. Parlamentti hyväksyi uudet säännöt torstaina. Asiakirjoihin liitettävien uusien monikielisten lomakkeiden avulla halutaan puolestaan vähentää käännöstöiden tarvetta.

"Yli 14 miljoonaa EU-kansalaista elää jossain muussa kuin siinä EU-maassa, jonka kansalaisia he ovat. Ulkomailla asuessa esimerkiksi naimisiinmeno tai merkinnättömän rikosrekisterin todistaminen vaatii usein työläitä menettelyitä. Tänään hyväksymiemme sääntöjen avulla otamme ensimmäisen askeleen hallinnollisten esteiden vähentämisessä poistamalla useiden asiakirjojen osalta vaatimuksen apostille-todistuksesta ja ottamalla käyttöön monikielisiä lomakkeita", sanoi mietinnön esittelijänä toiminut Mady Delvaux (S&D, Luxembourg).


Uusien sääntöjen myötä tiettyjen asiakirjojen, kuten siviilisäätyä, vanhemmuutta tai kansallisuutta todistavien asiakirjojen, hyväksymiseen toisessa EU-maassa ei vaadita laillistamista tai apostille-todistusta. Lisäksi asiakirjat, jotka todistavat, ettei henkilöllä ole rikosrekisteriä, hyväksytään jatkossa toisessa EU-maassa ilman laillistamisprosesseja.


Sääntöjen soveltamisalaan kuuluvat lisäksi yleiset asiakirjat, joiden esittämistä voidaan edellyttää unionin kansalaisilta, jotka asuvat jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he eivät ole, kun he haluavat äänestää tai asettua ehdokkaiksi Euroopan parlamentin vaaleissa tai kunnallisvaaleissa jäsenvaltiossa, jossa he asuvat.


Uudet monikieliset lomakkeet


Asiakirjoihin liitettävien uusien monikielisten lomakkeiden avulla halutaan vähentää käännöstöiden tarvetta ja siten säästää aikaa ja rahaa. Monikieliset vakiolomakkeet voidaan liittää asiakirjoihin, jotka koskevat syntymää, henkilön elossaoloa, kuolemaa, avioliittoa (mukaan lukien kelpoisuus solmia avioliitto ja siviilisääty), rekisteröityä parisuhdetta (mukaan lukien kelpoisuus rekisteröidä parisuhde ja rekisteröityyn parisuhteeseen liittyvä siviilisääty), koti- ja/tai asuinpaikkaa ja merkinnätöntä rikosrekisteriotetta.


Arvio kahden vuoden jälkeen: yksinkertaisempia menettelyitä yhä useamman asiakirjan osalta?


Sen jälkeen kun uusista menettelyistä on karttunut kokemusta kahdelta vuodelta, arvioidaan sitä, voisivatko yksinkertaisemmat menettelyt koskea jatkossa myös muita asiakirjoja, kuten yrityksen oikeudellista asemaa koskevia asiakirjoja, tutkintotodistuksia tai vammaa todistavia asiakirjoja. Samalla arvioidaan tarvetta ottaa käyttöön uusia monikielisiä lomakkeita.


Seuraavaksi


Asetus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä pian. Asetusta aletaan noudattamaan asteittain siten, että sitä sovelletaan täysimääräisesti vuodesta 2019 alkaen.


Taustatietoa

 

Sääntöjen soveltamisalaan kuuluvat yleiset asiakirjat, joiden pääasiallisena tarkoituksena on vahvistaa jokin seuraavista asioista: syntymä, henkilön elossaolo, kuolema, nimi, avioliitto (mukaan lukien kelpoisuus solmia avioliitto ja siviilisääty), avioero, asumusero tai avioliiton pätemättömäksi julistaminen, rekisteröity parisuhde (mukaan lukien kelpoisuus rekisteröidä parisuhde ja rekisteröityyn parisuhteeseen liittyvä siviilisääty), rekisteröidyn parisuhteen purkaminen, asumusero tai rekisteröidyn parisuhteen pätemättömäksi julistaminen, vanhemmuus, adoptio, koti- ja/tai asuinpaikka tai kansalaisuus. Ehdotetun asetuksen soveltamisalaan kuuluvat myös yleiset todistus siitä, ettei kyseisellä henkilöllä ole rikosrekisterissä merkintöjä.

Ehdotetun asetuksen soveltamisalaan kuuluvat lisäksi yleiset asiakirjat, joiden esittämistä voidaan edellyttää unionin kansalaisilta, jotka asuvat jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he eivät ole, kun he haluavat äänestää tai asettua ehdokkaiksi Euroopan parlamentin vaaleissa tai kunnallisvaaleissa jäsenvaltiossa, jossa he asuvat.

 

Samalla otetaan käyttöön monikieliset vakiolomakkeet, jotta voitaisiin välttyä ylimääräisiltä käännöstarpeilta. Lomakkeita voidaan käyttää syntymää, henkilön elossaoloa, kuolemaa, avioliittoa (mukaan lukien kelpoisuus solmia avioliitto ja siviilisääty), rekisteröityä parisuhdetta (mukaan lukien kelpoisuus rekisteröidä parisuhde ja rekisteröityyn parisuhteeseen liittyvä siviilisääty), koti- ja/tai asuinpaikkaa ja merkinnätöntä rikosrekisteriotetta koskeviin yleisiin asiakirjoihin liitettynä käännösapuna.