Terrorismin torjunta: uudet säännöt vierastaistelijoita ja "yksinäisiä susia" vastaan 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina EU:n laajuiset terrorismin torjuntaa koskevat säännöt, joilla pyritään vastaamaan uhkiin, joita nousee konfliktialueille terrorismiaikeissa matkustavien vierastaistelijoiden ja iskuja suunnittelevien ”yksinäisten susien” myötä.

Uusi direktiivi terrorismin torjumisesta tulee päivittämään nykyistä EU-säännöstöä terroritekojen osalta ja laajentaa lainsäädäntöä vastaamaan kasvavaan uhkaan.


"Meidän täytyy pysäyttää nämä rikolliset ennen, kuin he ryhtyvät tekoihin pikemminkin kuin katua tapahtuneita terrori-iskuja", sanoi parlamentin esittelijä Monika Hohlmeier (EPP, Saksa) äänestystä edeltäneessä keskustelussa. ”Me olemme löytäneen hyvän tasapainon turvallisuuden parantamisen ja perusoikeuksien kunnioittamisen välillä”, hän korosti.


Mietintö, josta parlamentti ja neuvosto pääsivät sopuun marraskuussa 2016, hyväksyttiin äänin 498 puolesta, 114 vastaan ja 29 tyhjää.


Uusien sääntöjen myötä kriminalisoidaan seuraava terroristitekojen suunnitteluun tähtäävä toiminta:


  • ulkomaille matkustaminen terroristiryhmään liittymiseksi ja/tai EU:hun palaaminen terrori-iskun tekemiseksi terroristiryhmään liittymisen jälkeen
  • terrorismiin värvääminen
  • terroristiksi kouluttautuminen tai kouluttaminen
  • julkinen yllyttäminen terrorismiin
  • terrorismin puolustaminen suoraan tai epäsuoraan terroritekoja ihannoiden
  • terroritekojen rahoittaminen

 

Terrorismin uhrien auttaminen

 

Uusi direktiivi sisältää myös säännöt, jotka varmistavat, että terroritekojen uhrit ja heidän perheensä saavat apua heti iskun tapahduttua. EU:n jäsenvaltioiden tulisi esimerkiksi varmistaa, että iskun sattuessa on olemassa palvelu, jonka avulla perheet saavat tietää, mihin sairaalaan heidän omaisensa on viety. Tilanteessa, jossa uhrit joutuvat terroristi-iskun kohteeksi vieraillessaan toisessa EU-maassa tämän maan tulee auttaa heidän kotiinpaluussaan. Uhreille tulee lisäksi tarjota sekä lääketieteellistä että psyykkistä apua. Heitä tulee myös avustaa oikeudellisissa ja taloudellisissa asioissa kuten esimerkiksi korvausten vaatimiseen liittyvissä oikeusmenettelyissä.


Seuraavaksi

 

Jäsenvaltioilla tulee olemaan 18 kuukautta aikaa varmistaa, että uudet säännöt voidaan ottaa käyttöön, siitä kun uudet säännöt on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


Säännöt eivät sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eivätkä Irlantia, mutta maat voivat ilmoittaa komissiolle, mikäli ne päättävät soveltaa direktiiviä. Direktiivi ei koske Tanskaa.


Parlamentti hyväksyi torstaina myös uudet säännöt pakollisista tarkastuksista EU:n ulkorajoilla. Näiden sääntöjen tarkoituksena on parantaa EU:n sisäistä turvallisuutta.

 

Taustatietoa toimittajille


Uusi direktiivi terrorismin torjumisesta tulee korvaamaan neuvoston terrorismin torjumisesta tehdyn puitepäätöksen (2002/475/JHA) vuodelta 2002. Tämä direktiivi vastaa uusiin uhkiin kuten vierastaistelijoihin ja ”yksinäisiin susiin” ja varmistaa, että EU:n jäsenvaltiot noudattavat kansainvälisiä velvoitteita kuten YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmaa 2178 ja terrorismin ennaltaehkäisyä koskevaa Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirjaa.

5000  ; eurooppalaisen uskotaan matkustaneen konfliktialueille Syyriaan ja Irakiin (Europolin selvitys 2016)

Faktoja 
  • Sekä terroristiryhmät että yksinäiset sudet tulevat yrittämään uusia iskuja EU:n alueella, toteaa Europolin Euroopan terrorismin torjunnan keskuksen selvitys. Selvityksen mukaan mikäli ISIS kaatuu tai heikentyy selvästi Syyriassa tai Irakissa, Eurooppaan palaavien vierastaistelijoiden määrää tulee nousemaan.