Budjettivaliokunta äänesti EU:n työllistämistuesta Nokialta irtisanotuille 

Lehdistötiedote 
 
 

Euroopan parlamentin budjettivaliokunta puolsi torstaina komission esitystä myöntää Suomelle EU-tukea Nokian irtisanomien työntekijöiden työllistymisen edistämiseksi. Tukea on esitetty myönnettäväksi 2,6 miljoonaa euroa, ja siitä on tarkoitus hyötyä 821 irtisanottua. Tuesta äänestetään parlamentin täysistunnossa ensi viikolla.

Euroopan parlamentin budjettivaliokunta hyväksyi tuen myöntämisen Suomelle äänin 32 puolesta, 2 vastaan ja 0 tyhjää. Euroopan parlamentin budjettivaliokunnassa mietinnön esittelijänä toimii Petri Sarvamaa (kok, EPP).


Budjettivaliokunnan mietinnössä todetaan, että tieto- ja viestintäteknologia-alalla on rakenteellisesti keskeinen asema Suomen taloudessa. Mepit huomauttavat, että Nokian viimeisimmät työntekijävähennykset kuvastavat Suomen teknologiateollisuuteen vaikuttavaa kehitystä, jossa työllisyysluvut ovat olleet kahden viime vuoden aikana erittäin epävakaat tehokkuuden lisäämisestä ja tuotteiden kilpailukyvyn säilyttämisestä johtuvan paineen vuoksi.


Budjettivaliokunnan hyväksymässä mietinnössä muistutetaan myös, että Nokian työntekijävähennykset ovat osa yhtiön maailmanlaajuista muutosohjelmaa, jota yhtiö tarvitsee voidakseen kilpailla itäaasialaisten kilpailijoidensa kanssa.

 

Seuraavaksi


Parlamentin täysistunnon ja ministerineuvoston on vielä hyväksyttävä tuen myöntäminen. Parlamentin täysistunnossa esityksestä äänestetään 17. toukokuuta. Neuvoston odotetaan tekevän päätöksensä 15. toukokuuta.

 

Taustatietoa


Euroopan globalisaatiorahaston avulla osarahoitetaan irtisanottujen työntekijöiden työllistämistä tukevia kohdennettuja palveluita. Globalisaatiorahastosta voidaan jakaa tukea enintään 150 miljoonaa euroa vuodessa.


Rahaston varojen avulla tarjotaan irtisanotuille työntekijöille muun muassa tukea ja neuvontaa yrittäjyyteen, työnhakuun ja koulutukseen. Tuesta voidaan maksaa esimerkiksi starttirahoja, palkkauskannustimia sekä koulutusapurahoja, ja korvata muuttokustannuksia.