Mepit kiittävät yhtenäisyyttä Brexitin suhteen ja vaativat EU:n uudistamista  

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
Mepit keskustelevat Eurooppa-neuvoston suuntaviivoista Brexit-neuvotteluille. © European Union 2017 - EP  

Mepit toivat keskustelussa esiin tyytyväisyytensä siihen, että 27 jäsenmaata ja EU-instituutiot toimivat yhtenäisesti Brexitin suhteen. Lisäksi mepit vaativat EU:n uudistamista, jotta kaikki kansalaiset voisivat hyötyä unionista.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk esitteli mepeille jäsenmaiden huippukokouksessa 19.4. sopimat suuntaviivat Brexit-neuvotteluille. Hän toi esille myönteisenä asiana sen, että suuntaviivat ovat linjassa Euroopan parlamentin reunaehtojen kanssa. Yksityiskohtainen neuvottelumandaatti esitellään ja siitä äänestetään neuvoston kokouksessa  22.5., totesi komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker. Mepit korostivat yhdessä Brexit-neuvottelija Michel Branier’n kanssa EU-instituutioiden ja 27 jäsenmaan yhtenäisyyden tärkeyttä, jotta Britannian kanssa päästään tasapainoiseen sopimukseen.


Michel Barnier korosti, että neuvottelujen, jotka alkavat Britannian 8.6. järjestettävien vaalien jälkeen, tulee olla läpinäkyvät.


Mepit alleviivasivat yhtenäisyyden ja luottamuksen tärkeyttä, jotta samaan aikaan Britannian EU-eron kanssa unionia voidaan uudistaa vastaamaan kansalaisten huoliin. Näin eurooppalaisen integraation hyödyt tehdään myös näkyvimmiksi.


Britannian Brexit-äänestys ja populismin suosion nousu joissain maissa, erityisesti Ranskassa ja Alankomaissa, tulisi toimia oppituntina eurooppalaisille johtajille, totesivat useat mepit. Samaan aikaan kun Eurooppa-myönteisten puolueiden voitoista iloittiin, useat mepit muistuttivat, että ”populismi ja nationalismi eivät ole kuolleita”. Nyt enemmän kuin koskaan on tärkeää kuunnella kansalaisia ja vastata heidän odotuksiin EU:n tulevaisuutta muovatessa. Mepit totesivat, että nämä odotukset koskevat sosiaali- ja ympäristöstandardeja globaalissa maailmassa, työmarkkinoiden tulevaisuutta teknologisten haasteiden edessä, verotusta ja EU-kansalaisten turvallisuutta.


Puheenvuorot katsottavissa täällä.