Monikansallisten yhtiöiden maakohtaiset tuloverotiedot julkisiksi  

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
 • Monikansallisten yhtiöiden tulee julkaista tiedot siitä, kuinka paljon ja missä ne maksavat veroja
 • Myös EU:n ulkopuoliset tuloverotiedot tulee julkaista
 • Säännöt koskevat yhtiöitä, joiden liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa

Euroopan parlamentti äänesti tiistaina säännöistä, joiden mukaan suurten monikansallisten yritysten tulee ilmoittaa julkisesti, kuinka paljon ne maksavat tuloveroa maittain.

Mepit tukivat äänestyksessä mahdollisia poikkeuksia kaupallisesti arkaluonteisten tietojen osalta.

 

Lainsäädännön tavoitteena on lisätä verotuksen avoimuutta tarjoamalla kansalaisille tietoa siitä, kuinka paljon ja missä maassa monikansalliset yhtiöt maksavat veroja.

 

Tuloverotiedot julkisiksi

 

Julkaistaviin tietoihin kuuluvat:

 

 • yrityksen nimi ja mahdollisesti luettelo kaikista sen tytäryrityksistä, lyhyt kuvaus näiden yritysten toiminnasta sekä kunkin maantieteellinen sijainti;
 • työntekijöiden lukumäärä kokoaikaiseksi muutettuna;
 • nettoliikevaihdon määrä
 • pääoman kirjanpidollinen arvo
 • voiton tai tappion määrä ennen tuloveroja
 • tuloverotiedot kunkin jäsenvaltion osalta sekä unionin ulkopuolisilta verotuksellisilta lainkäyttöalueilta
 • kertyneet tulot
 • tieto siitä, saavatko yritykset, tytäryritykset tai sivuliikkeet edullista verokohtelua

 

Mepit tukivat lisäksi mahdollisia poikkeuksia verotietojen julkaisuun kaupallisesti arkaluonteisten tietojen osalta. Nämä poikkeusluvat ovat voimassa vain siinä jäsenmaassa, joka on poikkeusluvan myöntänyt.

 

Kun jäsenmaa myöntää poikkeusluvan, sen tulee luottamuksellisesti informoida komissiota tiedoista, joita ei tuoda julkisuuteen. Sen tulee myös esittää yksityiskohtaiset perustelut poikkeusluvalle. Joka vuosi komissio julkaisee nettisivuillaan listan yrityksistä, joille on myönnetty poikkeuslupa sekä lyhyet perusteet kullekin poikkeusluvalle.

 

Rajoitteet poikkeuksille

 

Parlamentin jäsenet hyväksyivät ehdotukset rajoittaa poikkeuslupia, joiden myötä yritykset voivat olla julkaisematta verotietoja. Näiden ehdotusten myötä yrityksiä, joiden poikkeuslupaa ei uusita, vaaditaan julkaisemaan verotietonsa takautuvasti poikkeusluvan ajalta. Poikkeusluvat ovat voimassa vuoden ajan, minkä jälkeen ne tulee uusia.

 

Lisäksi poikkeuslupakauden lopussa yritysten tulee julkaista verotietonsa takautuvasti aritmeettisen keskiarvon mukaisesti poikkeusluvan kattaneen kauden ajalta.

 

Kommentti

 

Esittelijä Evelyn Regner (S&D, Itävalta) sanoi: "Mikäli emme laadi sääntöjä maakohtaisten verotietojen julkistamisesta, ei pöytälaatikkoyritysten järjestelmää, jolla vältellään veroja ja siirretään voittoja, saada loppumaan. Olemme valmiit aloittamaan neuvottelut neuvoston kanssa yhteisen kannan löytämiseksi; EU:n tulee johtaa veronkierron torjuntaa.”

 

Esittelijä Hugues Bayet (S&D, Belgia) sanoi: “Jokainen euro verorahoja, jonka monikansalliset yhtiöt jättävät maksamatta, on euro liikaa kansalaisten maksettavaksi.”

Jokainen euro verorahoja, jonka monikansalliset yhtiöt jättävät maksamatta, on euro liikaa kansalaisten maksettavaksi.

Hugues Bayet (S&D, Belgia) 

 Seuraavaksi

 

Päätöslauselma hyväksyttiin täysistunnossa äänin 534 puolesta, 98 vastaan, 62 tyhjää. Tämän jälkeen aloitetaan instituutioiden väliset neuvottelut lainsäädännöstä täysistunnossa hyväksytyn neuvottelumandaatin mukaisesti.

Taustatietoa

 

Lainsäädännön tarkoituksena on torjua yhtiöveron välttelyä, joka komission arvioiden mukaan maksaa EU:n jäsenvaltioille 50–70 miljardia euroa vuodessa menetettyinä verotuloina.