Vammaisille henkilöille esteettömämpi pääsy tuotteiden ja palveluiden pariin 

Lehdistötiedote 
Päivitetty: 
 
Luotu:   
 
 • Puhelimien, matkalippuautomaattien, pankkipalveluiden esteettömyyttä parannetaan
 • Säännöt koskevat uutta infrastruktuuria
 • EU:ssa on noin 80 miljoonaa vammaista ihmistä
Vammaisilla henkilöillä saattaa olla haasteita arkisissa tilanteissa. - ©AP Images/European Uino/EP  

Uusilla säännöillä edistetään tuotteiden ja palveluiden esteettömyyttä vammaisille. Esimerkiksi pääsyä pankki-, matkalippu- ja lähtöselvitysautomaateille parannetaan.

 

EU:ssa on noin 80 miljoonaa vammaista ihmistä ja väestön ikääntymisestä johtuen arvioidaan, että vuonna 2020 EU:ssa olisi noin 120 miljoonaa ihmistä, joilla on jonkinasteinen vamma.

 

”On olennaisen tärkeää, että direktiivin soveltamisalaan kuuluvat sekä vammaiset että henkilöt, jotka ovat pysyvästi tai tilapäisesti toimintarajoitteisia” kuten vanhukset, raskaana olevat naiset ja matkatavaroiden kanssa matkustavat henkilöt. Näin ”voidaan varmistaa todellinen hyöty ja itsenäinen elämä laajemmalle osalle yhteiskuntaa”, totesivat mepit.

 

Arkielämästä helpompaa

 

Esityksessä eurooppalaiseksi esteettömyyssäädökseksi vaaditaan useiden tuotteiden ja palveluiden esteettömyyden parantamista. Näihin tuotteisiin ja palveluihin kuuluvat mm.

 

 • matkalippu- ja lähtöselvitysautomaatit,
 • pankkiautomaatit
 • tietokoneet ja käyttöjärjestelmät,
 • puhelimet ja televisiot,
 • pankkipalvelut,
 • sähköiset kirjat,
 • verkkokaupat,
 • kuljetuspalvelut ml. metro-, rautatie-, raitiovaunu- ja linja-autoliikenne

 

Mepit lisäsivät listaan myös muita palveluita kuten maksupäätepalvelut, sähköiset kirjat, nettisivustot, matkailupalvelut ja mobiililaitepohjaiset palvelut.

 

Eurooppalainen esteettömyyssäädös määrittelee, mitä tuotteita ja palveluita esteettömyysvaatimukset koskevat, mutta ei määrää, miten nämä vaatimukset toteutetaan, vaan mahdollistaa uudet ratkaisut.

 

Esteettömyyssäädösten mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että esteettömyys toteutuu myös palveluita ympäröivässä ”rakennetussa ympäristössä” ”uuden infrastruktuurin rakentamisen ja olemassa olevien rakennusten rakenteen merkittävien muutostöiden osalta”, mepit totesivat.

 

Säännöt eivät koske mikroyrityksiä

 

Uusia sääntöjä ei sovelleta mikroyrityksiin (alle 10 työntekijää ja vuosiliikevaihto ja/tai taseen loppusumma enintään 2 miljoonaa euroa) niiden koon, resurssien ja luonteen vuoksi.

 

Esteettömyyssäädös ei saa aiheuttaa suhteetonta rasitetta palveluiden ja tuotteisen tarjoajille. Mepit kuitenkin korostavat, että ”ensisijaisuuden, ajan tai tiedon puutetta ei pidetä oikeutettuna perusteena kohtuuttomaan rasitukseen vetoamiselle”.

 

Kommentti

 

Euroopan parlamentin mietinnön esittelijä Morten Løkkegaard (ALDE, Tanska) sanoi: “Olen tyytyväinen parlamentin vahvaan enemmistöön tänään. Yli 80 miljoonaa vammaista ihmistä hyötyy tästä äänestyksestä. Mietinnössä on luonnollisesti hyviä ja heikkoja puolia, ja nyt aloitamme vaikeat neuvottelut neuvoston kanssa. Teen kaikkeni, jotta pääsemme parhaaseen mahdolliseen tulokseen.”

Seuraavaksi

 

Teksti hyväksyttiin äänin 537 puolesta, 12 vastaan ja 89 tyhjää. Äänestys valtuuttaa parlamentin aloittamaan neuvottelut neuvoston kanssa direktiivin lopullisesta muodosta. Tätä ennen neuvoston tulee vielä muodostaa kantansa.