Seksuaaliselle häirinnälle ja hyväksikäytölle nollatoleranssi 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
  • Mepit vaativat EU-strategiaa ja sääntöjä sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi
  • Tarvitaan toimia tekojen vähäiseen ilmoittamiseen puuttumiseksi
  • Mepit ehdottavat riippumattomista asiantuntijoista koostuvan työryhmän perustamista tutkimaan seksuaalista häirintää ja hyväksikäyttöä Euroopan parlamentissa

Mepit tuomitsevat jyrkästi seksuaalisen väkivallan kaikissa muodoissaan ja pitävät valitettavana sitä, kuinka usein näitä tekoja siedetään. Syyllisiä tulee rangaista, mepit lisäävät.

Euroopan parlamentti pyytää uudestaan komissiota esittämään EU:n laajuista strategiaa kaikenlaisen sukupuoleen perustuvan väkivallan torjumiseksi mukaan lukien seksuaalinen häirintä ja naisiin ja tyttöihin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö. Strategian tulisi sisältää sitovaa lainsäädäntöä asiasta. Parlamentti vetosi komission aiheesta edellisen kerran vuonna 2014.

 

Keskeisiä toimia seksuaalisen häirinnän torjumiseksi ovat muun muassa tiedotuskampanjat ja puuttuminen tekojen vähäisen ilmoittamisen ja sosiaalisen leimautumisen ongelmaan.

 

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 580 puolesta, 10 vastaan, 27 tyhjää.

 

Seksuaalinen häirintä Euroopan parlamentissa

 

Mepit vaativat päätöslauselmassaan, että Euroopan parlamentti tutkii pikaisesti tiedotusvälineissä viime aikoina esitetyt väitteet seksuaalisesta häirinnästä ja hyväksikäytöstä. Parlamentin tulisi järjestää pakollisia koulutuksia kunnioituksen ja arvostuksen merkityksestä työpaikalla mepeille ja henkilökunnalle, ylläpitää luottamuksellista rekisteriä ilmenneistä tapauksista ja perustaa riippumattomista asiantuntijoista koostuva työryhmä tutkimaan seksuaalista häirintää ja hyväksikäyttöä Euroopan parlamentissa. Lisäksi mepit kehottavat päätöslauselmassaan kollegoja tukemaan ja kannustamaan uhreja puhumaan seksuaalisesta häirinnästä ja ilmoittamaan tapauksista parannettuja virallisia kanavia pitkin parlamentin hallinnolle ja/tai poliisille.

 

Mepit toteavat lisäksi, että EU-maiden tulisi tarkastella tilannetta kansallisissa parlamenteissaan ja ryhtyä tarvittaviin toimiin. Päätöslauselman lopuksi mepit kehottavat ”poliitikkoja toimimaan vastuullisina roolimalleina ja estämään ja torjumaan seksuaalista häirintää parlamenteissa ja niiden ulkopuolella”.

 

Taustatietoa

 

Euroopan unionin perusoikeusviraston (FRA) vuoden 2014 naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevän tutkimuksen mukaan:

 

  • yksi kolmesta naisesta on kokenut seksuaalista tai fyysistä väkivaltaa elämänsä aikana
  • 55 % naisista on kokenut seksuaalista häirintää EU:ssa
  • 32 % seksuaalisen häirinnän uhreista EU:ssa sanoo tekijän olleen esimies, työtoveri tai asiakas; 75 % pätevyyttä edellyttävissä ammateissa tai ylimmän johdon tehtävissä toimivista naisista on joutunut seksuaalisen häirinnän kohteeksi; 61 % naisista palvelu-alalla on kokenut seksuaalista häirintää
  • 20 % nuorista naisista (18-29) EU:ssa on kokenut kyberhäirintää
  • joka kymmenes nainen on joutunut seksuaalisen häirinnän tai vainoamisen kohteeksi uuden teknologian kautta

Yhteystiedot: