Turvapaikkapolitiikka: Parlamentti valmis neuvotteluihin EU-maiden kanssa Dublin-menettelystä 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
  • Uudistuksen myötä EU-maa, johon turvapaikanhakija saapuu ensimmäisenä, ei enää automaattisesti vastaisi turvapaikkahakemuksen käsittelystä
  • Vastuu turvapaikanhakijoista jaettaisiin kaikkien EU-maiden kesken
  • Säännöistä kieltäytyvät EU-maat saattaisivat menettää EU-rahoitustaan

Euroopan parlamentti on valmis aloittamaan neuvottelut jäsenmaiden kanssa Dublin-menettelyn uudistuksesta.

Euroopan parlamentin jäsenten enemmistö puolsi parlamentin kansalaisoikeuksien valiokunnan laatimaa neuvottelumandaattia täysistuntoäänestyksessä torstaina (390 puolesta, 175 vastaan, 44 tyhjää). Parlamentti on nyt valmis aloittamaan neuvottelut, kunhan neuvoston ensin muodostaa kantansa.

 

Turvapaikkahakemusten käsittelyä koskeviin Dublin-sääntöihin tehtävillä uudistuksilla pyritään korjaamaan tämänhetkisen järjestelmän heikkoudet ja takaamaan oikeudenmukainen vastuunjako EU-maiden kesken.

 

Uudistuksen myötä EU-maa, johon turvapaikanhakija saapuu ensimmäisenä, ei enää automaattisesti vastaisi yksin turvapaikkahakemuksen käsittelystä, vaan vastuu turvapaikanhakijoista jaettaisiin EU-maiden kesken. Uusien sääntöjen myötä turvapaikanhakija voitaisiin nopeasti sijoittaa toiseen EU-maahan.

 

Niiden EU-maiden, jotka eivät ota vastaan oikeudenmukaista osuuttaan turvapaikanhakijoista, mahdollisuutta saada EU-rahoitusta saatetaan rajoittaa.

 

Lisätietoa aiheesta löytyy englanniksi täältä.

 

Kommentti

 

Parlamentin mietinnön esittelijä Cecilia Wikström (ALDE, Ruotsi) sanoi: ”Parlamentti on nyt valmis aloittamaan neuvottelut, joten kehotan neuvostoa muodostamaan kantansa mahdollisimman nopeasti, jotta neuvottelut voisivat alkaa ja uusi ja toimiva eurooppalainen turvapaikkajärjestelmä voitaisiin ottaa käyttöön mahdollisimman nopeasti."

 

Taustatietoa

 

Dublin-asetuksessa määritellään, mikä EU-maa on vastuussa kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä. Oikeus hakea turvapaikkaa taataan Geneven sopimuksessa, jonka ovat allekirjoittaneet kaikki EU-maat ja joka on sisällytetty EU:n perussopimuksiin.

 

Kansalaisoikeuksien valiokunnan päätös aloittaa neuvottelut neuvoston kanssa ilmoitettiin täysistunnon avauksessa Strasbourgissa maanantaina. Koska yli 76 meppiä ilmoitti vastustavansa päätöstä ennen puolta yötä tiistaina, äänestys mandaatista lisättiin esityslistalle.

Yhteystiedot: