Lisää mahdollisuuksia tehdä verkko-ostoksia toisista EU-maista 

Lehdistötiedote 
Täysistunto 
 
 
  • Kuluttajat voivat tehdä verkko-ostoksia toisista EU-maista ilman, että heidän pääsyään nettisivuille estetään tai heidät ohjataan toiselle sivulle
  • Kaikille EU-maissa asuville asiakkaille on tarjottava samat hinnat ja ostoehdot kuin paikallisille asiakkaille
  • 63 % nettisivuista ei salli ostosten tekoa muista EU-maista

Uusien sääntöjen myötä kuluttajat voivat ostaa aiempaa helpommin verkossa esimerkiksi erilaisia tuotteita, konserttilippuja ja hotellimajoituksia toisista EU-maista paikallisilla hinnoilla.

Uusien sääntöjen myötä kuluttajan pääsyä nettisivulle ei saa estää eikä kuluttajaa saa automaattisesti ohjata toiselle sivulle tämän kansalaisuuden, asuinpaikan tai väliaikaisen sijainnin perusteella.

 

Kaikille EU-maista kotoisin oleville asiakkaille on tarjottava samat ostoehdot kuin paikallisille asiakkaille. Asiakkaille on siis taattava samat hinnat ja ehdot seuraavissa tilanteissa:

 

  • kun asiakas ostaa tavaroita (kuten kodinkoneet, elektroniikka, vaatteet), jotka toimitetaan EU-maahan, johon myyjä yleisten käyttöehtojensa mukaan tarjoaa toimituksen tai jotka haetaan paikasta, josta on sovittu asiakkaan ja myyjän välillä,

 

  • kun asiakas ostaa sähköisiä palveluita, joita ei ole suojattu tekijänoikeudella kuten pilvipalveluita, palomuureja, verkkosivujen ylläpitoa tai tiedonvarastointipalveluja,

 

  • kun asiakas ostaa palvelun, joka tarjotaan kuluttajalle myyjän tiloissa tai muussa tilassa, jossa myyjä toimii (kuten hotellissa yöpyminen, auton vuokraaminen, urheilutapahtumat, musiikkifestivaali tai huvipuistolippu).

 

Kuluttajia ei myöskään saa kohdella eri tavalla luotto- tai maksukortin myöntöpaikan perusteella. Myyjät saavat valita, mitkä maksutavat he hyväksyvät, mutta he eivät voi kohdella samalla maksutavalla maksavia asiakkaita eri tavoin.

 

Säännöt eivät koske tekijänoikeudella suojattua sisältöä

 

Säännöt eivät tule koskemaan digitaalista tekijänoikeudella suojattua sisältöä kuten e-kirjoja, ladattavaa musiikkia ja nettipelejä. Parlamentin neuvottelijat kuitenkin onnistuivat sisällyttämään lakiin ehdon, jonka myötä komission pitää arvioida kahden vuoden aikana, pitäisikö maarajoitusten kieltämisen koskea myös digitaalista tekijänoikeudella suojattua sisältöä. Laki ei tässä muodossaan tule koskemaan myöskään audiovisuaalisia tai liikennepalveluita.

 

Kommentti

 

Esittelijä Róża Thun (EPP, Puola) sanoi: ”Tämä uusi geoblokkausta koskeva EU-laki on tärkeä askel kohti kilpailukykyisempiä ja yhtenäisempiä digitaalisia sisämarkkinoita sekä kuluttajille että myyjille. Se on yksi virstanpylväs kamppailussa vastaan kuluttajien kansallisuuteen tai asuinpaikkaan perustuvaa erottelua. Tämän ei tulisi tapahtua yhtenäisessä Euroopassa. Olemme todistaneet, että Euroopan unioni voi päästä konkreettisiin tuloksiin, joista kaikkialla Euroopassa elävät kansalaiset voivat hyötyä jokapäiväisessä elämässään.”

 

Seuraavaksi

 

Uudet säännöt hyväksyttiin äänin 557 puolesta, 89 vastaan ja 33 tyhjää.

 

Ennen kuin säännöt voivat astua voimaan, neuvoston pitää vielä hyväksyä uudet säännöt. Asetusta ryhdytään soveltamaan yhdeksän kuukautta sen jälkeen, kun asetus on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä eli ennen tämän vuoden loppua.

 

Taustatietoa

 

Nettisivuista 63 % ei salli ostosten tekoa muista EU-maista komission tutkimuksen mukaan. Aineellisten tuotteiden osalta eniten estettiin tai hintoja muutettiin kodinkoneiden (86 %) myynnissä. Palveluiden ostoa estettiin maantieteellisin perustein tai hintoja muutettiin eniten erilaisten matkailu- ja virkistysalan varauksissa kuten urheilutapahtuman lipuissa (40 %).

 

EU-kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia verkko-ostoksista toisissa EU-maissa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana verkko-ostoksia tekevien eurooppalaisten osuus on lähes kaksinkertaistunut.

Yhteystiedot: