Mepit vaativat maailmanlaajuista kosmetiikan eläinkoekieltoa  

Lehdistötiedote 
 
 
  • Noin 80 % maailman maista sallii eläinkokeet ja eläimillä testatun kosmetiikan myynnin 
  • EU:n eläinkoekielto ei ole estänyt kosmetiikkayrityksiä menestymästä EU:ssa 
  • Mepit vaativat YK-sopimusta eläinkokeiden käytön kieltämiseksi 
Kosmetiikkatuotteiden testaaminen eläimillä on kiellettyä EU-maissa mutta sallittua monissa muissa maissa ©AP Images/European Union-EP  

Mepit vaativat EU:ta tekemään diplomaattisen aloitteen eläinkokeiden käytön kieltämiseksi kosmetiikkatuotteiden osalta koko maailmassa vuoteen 2023 mennessä.

Eläimillä testatun kosmetiikan myynti EU:ssa on ollut kiellettyä jo vuodesta 2013 alkaen. Mepit huomauttavat, että tämä ei ole estänyt kosmetiikkayrityksiä menestymästä EU:ssa. EU:n kosmetiikkateollisuus työllistää noin kaksi miljoonaa ihmistä. Kuitenkin noin 80 % maailman maista sallii eläinkokeet ja eläimillä testatun kosmetiikan myynnin.

 

Mepit huomauttivat lisäksi eläinkokeiden kieltoon liittyvistä epäkohdista EU:ssa. Jotkin kosmetiikkatuotteet testataan eläimillä EU:n ulkopuolella, ennen kuin ne testataan uudestaan vaihtoehtoisin menetelmin EU:n sisällä myyntiä varten.

 

Mepit totesivat myös, että suurinta osaa kosmetiikkatuotteissa esiintyvistä aineista käytetään myös monissa muissa kuluttaja- ja teollisuustuotteissa, kuten lääkevalmisteissa, pesuaineissa ja muissa kemikaaleissa sekä elintarvikkeissa. Tästä johtuen nämä aineet on saatettu testata eläinkokeilla muiden sääntöjen puitteissa.

 

Luotettavan tiedon saaminen eläinkokeiden käytöstä EU:n ulkopuolisissa maissa tuotetun kosmetiikan suhteen on ongelma. Mepit kehottavat varmistamaan, ettei mitään EU:n markkinoille tuoduista tuotteista ole testattu eläinkokeilla EU:n ulkopuolisissa maissa.

 

Jotta kosmetiikkatuotteiden testaaminen eläimillä ja näiden tuotteiden myynti pystyttäisiin kieltämään kaikkialla maailmassa, mepit vaativat EU:n johtajia käyttämään diplomaattisia verkostojaan yhteisymmärryksen saavuttamiseksi ja kansainvälisen sopimuksen tekemiseksi YK:n puitteissa. Kiellon pitäisi tulla voimaan vuoteen 2023 mennessä, mepit totesivat.

 

Mepit vaativat lisäksi varmistamaan, etteivät kauppaneuvottelut tai maailman kauppajärjestön säännöt heikennä kosmetiikkaa koskevaa EU:n eläinkoekieltoa.

 

Päätöslauselma hyväksyttiin äänin 620 puolesta, 14 vastaan ja 18 tyhjää. Päätöslauselma ei ole sitova.

 

Taustatietoa

 

Erityiseurobarometrin (maaliskuu 2016) mukaan 89 % EU-maiden kansalaisista oli sitä mieltä, että EU:n tulisi edistää enemmän eläinten hyvinvointia kansainvälisesti. EU-kansalaisista 90 % on samaa mieltä siitä, että on tärkeää ottaa käyttöön sellaiset eläinten hyvinvointia koskevat tiukat vaatimukset, jotka tunnustetaan kaikkialla maailmassa.

Yhteystiedot: