Oikeusvaltioperiaate Unkarissa: Euroopan parlamentti vaatii EU:lta toimia 

Lehdistötiedote 
 
 
 • Esitys hyväksyttiin äänillä 448 puolesta, 197 vastaan ja 48 tyhjää  
 • Parlamentti näkee riskin, että EU:n perustana olevia arvoja loukataan Unkarissa  
 • Oikeuslaitoksen itsenäisyys, sananvapaus, korruptio, vähemmistöjen sekä maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden oikeudet ovat merkittävimpiä huolenaiheita 
 • Neuvosto voi antaa suosituksia Unkarille 

Parlamentti on pyytänyt EU-jäsenmaita määrittämään artikla 7:n mukaisesti, onko olemassa riski, että Unkari loukkaa EU:n perustana olevia arvoja.

Esitys hyväksyttiin äänin 448 puolesta, 197 vastaan ja 48 tyhjää. Esityksen hyväksymiseen vaadittiin äänten määräenemmistö ja kaksi kolmasosaa kaikista äänistä pois lukien tyhjät äänet.

Tämä on ensimmäinen kerta, kun parlamentti vaatii neuvostolta toimia jonkin jäsenmaan suhteen estääkseen systeemisen uhan EU:n perustavana oleville arvoille. Arvoista määrätään EU:sta tehdyn sopimuksen 2. artiklassa ja EU:n perusoikeuskirjassa. Näihin arvoihin kuuluvat kunnioitus demokratiaa, tasa-arvoa, oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia kohtaan.

Mepit vaativat neuvostoa aloittamaan artikla 7:n mukaisen menettelyn huomauttaen, että vaikka Unkarin viranomaiset ovat valmiita keskustelemaan kaikkien toimien laillisuudesta, he eivät ole puuttuneet itse tilanteeseen ja ”monet huolenaiheet ovat edelleen ratkaisematta”. Mepit painottavat, että kyseessä on menettelyn ehkäisevä vaihe, joka tarjoaa mahdollisuuden vuoropuhelulle kyseisen maan kanssa ja että ”tavoitteena on välttää mahdolliset seuraamukset”.

Parlamentti muistuttaa, että Unkarin liittyminen Euroopan unioniin ”oli vapaaehtoinen teko, joka perustui suvereeniin päätökseen ja josta vallitsi laaja yhteisymmärrys Unkarin poliittisella kentällä”. Mepit painottavat, että jokaisella Unkarin hallituksella on velvollisuus poistaa EU-arvojen vakavan loukkaamisen aiheuttama riski.

Parlamentin huolenaiheet ovat:

 • perustuslaillisen ja vaalijärjestelmän toimivuus,
 • oikeuslaitoksen riippumattomuus,
 • korruptio ja eturistiriidat,
 • yksityisyys ja tietosuoja,
 • sananvapaus,
 • akateeminen vapaus,
 • uskonnonvapaus,
 • yhdistymisvapautta,
 • oikeus yhdenvertaiseen kohteluun,
 • vähemmistöjen oikeudet ml. romanien ja juutalaisten oikeudet,
 • maahanmuuttajien, turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten oikeudet
 • taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet.

Kommentti

Esittelijä Judith Sargentini (Greens/EFA, Alankomaat) sanoi: ”Samalla viikolla kun keskustelemme Euroopan unionin tilasta, Euroopan parlamentti lähettää tärkeän viestin: me puolustamme kaikkien eurooppalaisten, myös Unkarin kansalaisten, oikeuksia ja eurooppalaisia arvoja. Nyt on aika Euroopan johtajien suorittaa velvollisuutensa ja lopettaa sivustaseuraaminen, kun oikeusvaltiota tuhotaan Unkarissa. Tätä ei voi hyväksyä unionissa, jonka perustana ovat demokratia, oikeusvaltio ja perusoikeudet.”

Seuraavaksi

Ehdotus neuvoston päätökseksi lähetetään nyt EU-jäsenmaille. Jäsenmaat voivat neljän viidesosan enemmistöllä todeta, että on selkeä riski siitä, että Unkari loukkaa EU-arvoja. Neuvoston pitää ensin kuulla Unkarin viranomaisten näkemyksiä, ja parlamentin tarvitsee antaa hyväksyntänsä. EU-maat voivat myös päättää suosituksista Unkarille riskin poistamiseksi.

Myöhemmässä vaiheessa Eurooppa-neuvosto voi todeta yksimielisesti ja parlamentin hyväksynnällä, että oikeusvaltioperiaatteen, demokratian ja perusoikeuksien kunnioitus on vakavan ja jatkuvan riskin alla Unkarissa. Tämä voi edelleen johtaa sanktioihin kuten äänioikeuden epäämiseen neuvostossa.

Yhteystiedot: